Zahájení nového školního roku – informace

Informace pro první ročníky

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky prvních ročníků proběhne v pondělí 2. 9. 2019 v 8.00 hodin před hlavním vchodem školy. Po slavnostním zahájení rodiče s dětmi a s třídní učitelkou přejdou do svých kmenových tříd. Žáci i rodiče zde obdrží veškeré potřebné informace k hladkému zahájení školního roku. Předpokládaný konec prvního školního dne bude v 8.55 hodin.

V úterý 3. 9. 2019 a ve středu 4. 9. 2019 bude vyučování 2 vyučovací hodiny tj. do 9.50 hodin.

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 a v pátek 6. 9. 2019 bude konec výuky po 3 vyučovacích hodinách, tj. v 10.55 hodin. Ve všech dnech na konec vyučování navazuje školní družina.

Informace pro žáky 2. – 9. ročníků

Školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2019 v 8.10 hodin. Vyučování prvního dne bude ukončeno po 2. vyučovací hodině (tj. v 9.50 hodin).  Žáci ZUŠ po ukončení výuky ZŠ (v 9.50 hodin) navštíví své vyučující ZUŠ a domluví si rozvrh hodin na nový školní rok.

V úterý 3. 9. 2019 končí výuka po 4. vyučovací hodině, tj. v 11. 50 hodin. Od středy 4. 9. 2019 se již učí podle rozvrhu hodin. 

Provoz školní družiny je od prvního dne – 2. 9. 2019 v běžném provozu od 6.30 do 17.00 hodin.

Přejeme všem úspěšné vykročení do nového školního roku a těšíme se …

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

1. třída2. – 9. třídaZUŠDružina
2. 9.8:00 program před školou, poté ve třídách do cca 8:558:10 zahájení, dvě vyučovací hodiny, do 9:50Po ukončení výuky ZŠ (v 9.50 hodin) navštíví žáci své vyučující a domluví si rozvrh hodin na nový školní rok.6.30 – 17.00
3. 9.dvě vyučovací hodiny, do 9:50čtyři vyučovací hodiny, do 11:506.30 – 17.00
4. 9.dvě vyučovací hodiny, do 9:50Dle rozvrhu třídy6.30 – 17.00
5. 9.tři vyučovací hodiny, do 10:55Dle rozvrhu třídy6.30 – 17.00
6. 9.tři vyučovací hodiny, do 10:55Dle rozvrhu třídy6.30 – 17.00

Prvňáčci se mohou podívat alespoň na dvě fotografie ze zahájení loňského roku. Podobně to bude vypadat i letos. Těšíme se na vás.