Zahájení nového školního roku 2020/21

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se nám začátek školního roku a my všichni pevně doufáme, že bude lepší než ten loňský, kdy byl provoz školy díky výskytu koronaviru značně omezen. Vzhledem k neustále se měnící situaci, prosím sledujte pravidelně informace na naší webové stránce i v žákovské knížce.

Informace pro první ročníky

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky prvních ročníků proběhne v úterý  1. 9. 2019 v 8.15 hodin před hlavním vchodem školy. Nepřicházejte prosím ve velkém časovém předstihu a nevstupujte do budovy školy.  Omezíme tak zvýšenou koncentraci žáků a dospělých před budovou školy. Děkujeme.  

Předpokládaný konec prvního školního dne bude v 8.55 hodin.

Ve středu 2. 9. 2020 a ve čtvrtek 3. 9. 2020 končí vyučování po 2. vyučovací hodině tj. do 9.50 hodin.

V pátek  4.  9. 2020 bude konec výuky po 3 vyučovacích hodinách, tj. v 10.55 hodin. Ve všech dnech na konec vyučování navazuje školní družina. Podrobnější  informace se dozvíte 1. 9. 2020. 

Informace pro žáky 2. – 9. ročníků

Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020 v 8.10 hodin. Vyučování prvního dne bude ukončeno po 2. vyučovací hodině (tj. v 9.50 hodin).  Žáci ZUŠ po ukončení výuky ZŠ (v 9.50 hodin) navštíví své vyučující ZUŠ a domluví si rozvrh hodin na nový školní rok.

Ve středu 2. 9. 2020 končí výuka po 4. vyučovací hodině, tj. v 11. 50 hodin. Od čtvrtka 5. 9. 2020 se již učí podle rozvrhu hodin. 

Provoz školní družiny je od prvního dne – 1. 9. 2020 v běžném provozu od 6.30 do 17.00 hodin.

Přejeme všem úspěšné vykročení do nového školního roku a těšíme se…

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy