Informace pro první ročníky

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky prvních ročníků proběhne v pondělí 3. 9. 2018 v 8.00 hodin před hlavním vchodem školy.Po slavnostním zahájení rodiče s dětmi a s třídní učitelkou přejdou do svých kmenových tříd. Žáci i rodiče zde obdrží veškeré potřebné informace k hladkému zahájení školního roku. Předpokládaný konec prvního dne bude v 8.55 hodin.

V úterý 4. 9. 2018 a ve středu 5. 9. 2018 bude vyučování 2 vyučovací hodiny tj. do 9.50 hodin.

Ve čtvrtek 6. 9. 2018 a v pátek 7. 9. 2018 bude vyučování ukončeno po 3 vyučovacích hodinách, tj. v 10.55 hodin. Ve všech dnech na konec vyučování navazuje školní družina.

Informace pro žáky 2. – 9. ročníků

Vyučování začíná v pondělí 3. 9. 2018 v 8.10 hodin. Vyučování prvního dne bude ukončeno po 2. vyučovací hodině (tj. v 9.50 hodin).  Žáci ZUŠ po ukončení výuky ZŠ (v 9.50 hodin) navštíví své vyučující ZUŠ a domluví si rozvrh hodin na nový školní rok.

V úterý 4. 9. 2018 končí výuka po 4. vyučovací hodině, tj. v 11. 50 hodin. Od středy 5. 9. 2018 se již učí podle rozvrhu hodin.

Provoz školní družinyje od prvního dne – 3. 9. 2018 v běžném provozu od 6.30 do 17.00 hodin.

Přejeme všem úspěšné vykročení do nového školního roku a těšíme se …

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy