Výuka angličtiny s rodilým mluvčím

V rámci výuky anglického jazyka navštívil v úterý 10. 9. naši školu pan Chris Muffet, který vyučuje angličtinu na Technické univerzitě v Liberci. Vedl 4 vyučovací hodiny v 5., 7. a 9. ročníku. Žáci tak měli možnost aktivně komunikovat s rodilým mluvčím. Velmi hravou a přirozenou formou pan Muffet žáky motivoval k plynulé konverzaci. Po vzájemném seznámení dostali příležitost pokládat mu zajímavé otázky, zahráli si společně hry a také si zazpívali. Získali tak zkušenost se situací, kdy jsou odkázáni pouze na své jazykové znalosti. Velmi rychle překonali nejistotu a po většinu vyučovací hodiny se nebáli mluvit a ptát. Zajímavé bylo zapojení češtiny ze strany vyučujícího, na čemž se dalo demonstrovat, že chybovat při učení se cizímu jazyku je věcí přirozenou a není třeba se tím zneklidňovat.
Návštěva pana Muffeta byla velkým přínosem pro naše žáky i učitele, hodiny byly velmi působivé a netradiční. Věříme, že nás brzy opět navštíví.