Tři králové ve škole

Hned 6. ledna nového roku 2020 v naší škole putovali koledníci ze 3.B. Zahráli a zazpívali všem třídám, mladším, starším, sekretariátu i paní ředitelce a v neposlední řadě i ve školní kuchyni. Posílili tak tradici, která na naší škole probíhá už několik let. Poděkování patří paní učitelce Gambové za skvělou přípravu a klobouk dolů všem zúčastněným koledníkům, hudebníkům i králům.

Takže vinšujeme vám všem šťastný nový rok 2020!

3.B Tři králové 6.ledna 2020