Školní parlament

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT V ROCE 2016/2017

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT V ROCE 2016/2017

Žákovský parlament se ve školním roce 2016/2017 scházel pravidelně ve školní kuchyňce nebo v učebně informatiky. V každé třídě (od 6. do 9. třídy) se na začátku roku volili dva zástupci, kteří se jednou za čtrnáct dnů účastnili zasedání. Parlament má tedy celkem 16 členů z druhého stupně.

 

Uskutečněné plány pro rok 2016/2017:

 • volba zástupců do školního parlamentu
 • rozvržení rolí v parlamentu
 • sbírání dotazů, připomínek či návrhů ze strany spolužáků
 • dotazy, připomínky či návrhy komunikovány a prodiskutovány na zasedání parlamentu
 • předání dotazů, připomínek či návrhů vedení školy koordinátorkou či mluvčím parlamentu
 • kontrola nefunkčních, či poškozených zařízení ve škole (záchody, vypínače, příslušenství, vodní baterie,…)
 • příprava powerpointové prezentace pro budoucí zástupce z šestých tříd
 • spaní ve škole zástupců parlamentu
 • Den proměny žáka v učitele a učitele v žáka
 • projekt úložných prostorů pro školní aktovky
 • projednání a příprava výzdoby školního klubu

SPANÍ VE ŠKOLE - únor 2017

V únoru 2017 žákovský parlament přespal ve škole. Cílem této akce bylo utužení kolektivu. Povídali jsme si, hráli hry, objednali si pizzu a sportovali jsme. V únoru 2017 žákovský parlament přespal ve škole. Cílem této akce bylo utužení kolektivu. Povídali jsme si, hráli hry, objednali si pizzu a sportovali jsme. V únoru 2017 žákovský parlament přespal ve škole. Cílem této akce bylo utužení kolektivu. Povídali jsme si, hráli hry, objednali si pizzu a sportovali jsme. V únoru 2017 žákovský parlament přespal ve škole. Cílem této akce bylo utužení kolektivu. Povídali jsme si, hráli hry, objednali si pizzu a sportovali jsme. V únoru 2017 žákovský parlament přespal ve škole. Cílem této akce bylo utužení kolektivu. Povídali jsme si, hráli hry, objednali si pizzu a sportovali jsme.

Proměna žáka v učitele a učitele v žáka

Setkání žákovských parlamentů na liberecké radnici

Setkání žákovských parlamentů na liberecké radnici1. 11. 2017 proběhlo na radnici setkání žákovských parlamentů libereckých škol. Na jednání jsme představili naši prezentaci na téma ŽÁK A UČITEL - LZE VYLEPŠIT JEJICH VZÁJEMNOU KOMUNIKACI? Tímto tématem jsme se zabývali celý měsíc. Vyjádřili jsme se k problémům v komunikaci a navrhli jsme jejich řešení. Pro naše žáky to byla velká zkušenost. Těšíme se opět na další setkání. 

Aktuality

NOVÝ SPOLEK - NÁVRH STANOV

Vážení rodiče,

během třídních schůzek dne 22. 11. 2017 dojde k založení nového Spolku SRPDŠ, který bude navazovat na práci nynějšího sdružení. V souvislosti s tím Vám předkládáme NÁVRH NOVÝCH STANOV SPOLKU (ve složce SRPDŠ), abyste se s nimi mohli s předstihem seznámit.

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informaci týkající se opatření, která mají zabezpečit větší bezpečnost Vašich dětí v budově školy. O bezpečnostních pravidlech pohybu osob v budově školy jste byli informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách.

Dodržujte prosím následující pravidla:
- Vstup osob do budovy školy je omezený, žáci a učitelé školy mají pro vstup do školy čipy, ostatní vstupují do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku s vyučujícím nebo vedením školy a ke vstupu využívají výhradně hlavní vchod po zazvonění na sekretariát (ne přes čip svého dítěte nebo vpuštěním do budovy školy jinou osobou)

- Vyzvedávání dětí je možné pouze před školou, rodiče nevstupují do budovy školy, ani ke skříňkám.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.

V Liberci 15. 10. 2014
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Upozornění na změnu režimu školy

Vážení rodiče,
s platností od pondělí 4. 4. 2016 bude změněn režim přístupu do budovy školy v pozdních odpoledních hodinách. Bezprostředně po ukončení činnosti školní družiny, tj. v 17.00 bude uzamčen hlavní vchod a vjezdová brána a branka do areálu školy. Výuka ZUŠ nebude nijak omezena, pouze budou děti po 17. hodině odcházet a přicházet bočním vchodem u sborovny ZUŠ, kde se o ně postarají vyučující ZUŠ.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

Třídní schůzky

Dne 22. 11. 2017 se konají třídní schůzky od 17.00 hodin.

Volby do školské rady

Dne 22. 11. 2017 se konají volby do školské rady od 17.00 do 18.30 hodin.

Sběr papíru

Dne 23. 11. 2017 od 7.30 hodin se koná přžed bránou školy tradiční sběr papíru.

Den otevřených dveří

Dne 23.11. 2017 od 9.00 do 16.00 hodin se koná Den otevřených dveří.
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy