Provoz školní družiny

Provoz ŠD začíná v 6,30 hodin a končí v 17,00 hodin.

Nástup do ranní družiny začíná v 6,30 hod a končí v 7,30 hodin. Děti, které přijdou později, čekají před školou do 7,45hod na otevření hlavního vchodu. V 7,50 hod jsou družinové děti převedeny do učeben, zároveň je umožněn nástup do ranní družiny dětem, kterým začíná výuka až od 9,00 hodin.

Způsob přihlašování dítěte do ŠD:

Způsob přihlašování - každé dítě odevzdá vyplněný zápisní lístek s podpisem rodičů a             s uvedenou dobou odchodu. Podmínkou pro přihlášení dítěte do ŠD je docházka alespoň         3 dny v týdnu. Ostatní děti mohou využívat školní klub.( Školní klub je určen pro děti, které čekají na zájmový kroužek nebo na hodinu nástrojů. Tato služba je poskytována bezplatně.)

Podmínky přijetí žáka do školní družiny:

  • Školní družina je určena přednostně žákům 1.-3.tříd.
  •  Oba rodiče musí být zaměstnáni.

Práce školní družiny:

Práce v ŠD je organizována v odděleních. Děti mohou navštěvovat zájmovou činnost v jiných odděleních. Mohou se také přihlásit do zájmových kroužků keramiky, vaření, mažoretek, výtvarných kroužků a kroužku gymnastiky.

Školní družina také nabízí možnost zapůjčení knih ze školní knihovny.

V rámci školní družiny je otevřena také kineziologická poradna. Vede ji paní Jana Klabíková – každé úterý od 15,00 do 17,00 hod. (nutno si předem domluvit konzultaci telefonicky na čísle 776 29 70 55 ).

Přebírání dětí:

* Ranní ŠD 6:30-7:30 hod. - ZVOŇTE NA ZVONEK „ŠD“

* Odpolední ŠD 11:50-13:45 hod. - ZVOŇTE NA JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ:
                                   - pí. vych. Klabíková     č.1

                                   - pí. vych. Maděrová     č.2

                                   - pí. vych. Horáková      č.3

                                   - sl. vych. Klobušická    č.4

                                   - pí. vych. Kneysová      č.5

                                   -pí. vych. Kyseláková    č.6
                                   
(Bezprostředně po výuce doprovázíme děti do jídelny na oběd, prosíme o trpělivost a vyčkání našeho příchodu z jídelny, kdy jsme opět na telefonu v oddělení.)
 
!13:45-15:00 hod.- RESPEKTUJTE PROSÍM ŘÁD ŠD A DĚTI V TOMTO ČASE NEVYZVEDÁVEJTE!

*Odpolední ŠD 15:00-17:00 hod. – ZVOŇTE NA ZVONEK ,,ŠD“

Pozn.:
V rámci zkvalitnění bezpečnosti a pro lepší identifikaci rodičů dětmi, byl ke zvonkům ŠD nainstalován kamerový systém. Prosíme, abyste bezprostředně po zazvonění na zvonky ŠD, setrvali, dokud Vaše dítě neprojde chodbou tak, abyste se vzájemně shlédli. Poté se prosím přemístěte před hlavní vchod školy a vyčkejte na své dítě. Děkujeme.


Na telefonické žádosti nejsou děti uvolňovány. Pouze při osobním převzetí, nebo na písemnou žádost. Děkujeme za pochopení.

 

Aktuality

NOVÝ SPOLEK - NÁVRH STANOV

Vážení rodiče,

během třídních schůzek dne 22. 11. 2017 dojde k založení nového Spolku SRPDŠ, který bude navazovat na práci nynějšího sdružení. V souvislosti s tím Vám předkládáme NÁVRH NOVÝCH STANOV SPOLKU (ve složce SRPDŠ), abyste se s nimi mohli s předstihem seznámit.

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informaci týkající se opatření, která mají zabezpečit větší bezpečnost Vašich dětí v budově školy. O bezpečnostních pravidlech pohybu osob v budově školy jste byli informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách.

Dodržujte prosím následující pravidla:
- Vstup osob do budovy školy je omezený, žáci a učitelé školy mají pro vstup do školy čipy, ostatní vstupují do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku s vyučujícím nebo vedením školy a ke vstupu využívají výhradně hlavní vchod po zazvonění na sekretariát (ne přes čip svého dítěte nebo vpuštěním do budovy školy jinou osobou)

- Vyzvedávání dětí je možné pouze před školou, rodiče nevstupují do budovy školy, ani ke skříňkám.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.

V Liberci 15. 10. 2014
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Upozornění na změnu režimu školy

Vážení rodiče,
s platností od pondělí 4. 4. 2016 bude změněn režim přístupu do budovy školy v pozdních odpoledních hodinách. Bezprostředně po ukončení činnosti školní družiny, tj. v 17.00 bude uzamčen hlavní vchod a vjezdová brána a branka do areálu školy. Výuka ZUŠ nebude nijak omezena, pouze budou děti po 17. hodině odcházet a přicházet bočním vchodem u sborovny ZUŠ, kde se o ně postarají vyučující ZUŠ.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

Třídní schůzky

Dne 22. 11. 2017 se konají třídní schůzky od 17.00 hodin.

Volby do školské rady

Dne 22. 11. 2017 se konají volby do školské rady od 17.00 do 18.30 hodin.

Sběr papíru

Dne 23. 11. 2017 od 7.30 hodin se koná přžed bránou školy tradiční sběr papíru.

Den otevřených dveří

Dne 23.11. 2017 od 9.00 do 16.00 hodin se koná Den otevřených dveří.
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy