Poradenství

Školní poradenské pracoviště  2017/2018

Zapojení pedagogové:

Mgr. Havlenová Iva – ředitelka školy
Mgr. Lucie Jirkovská – výchovná poradkyně  (dokončeno studium na UK Praha – výchovné poradenství)
Mgr. Mandíková Hana – kariérová poradkyně
Mgr. Matušková Regina – speciální pedagog
Mgr. Škaloudová Jana – logopedická péče
Mgr. Kolmanová Pavlína  - metodik prevence 
Mgr. Gambová Ivana – odborný asistent

 

Konzultace dle telefonické domluvy (733 143 194, 482 725 220)
E-mailový kontakt: příjmení@zsjablonova.cz

Přijímací řízení - termíny

MŠMT na základě školského zákona stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro první kolo přijímacího řízení do středních škol ve školním roce 2017/2018:

 

31. ledna 2018 /31. října 2017/* stanovení kritérií přijímacího řízení, počtu přijímaných uchazečů a termínů konání přijímacích zkoušek

1. března 2018 /30. listopadu 2017/* odevzdání přihlášky řediteli střední školy

15. března 2018 /30. listopadu 2017/* vydání zápisového lístku

12. dubna a 16. dubna 2018 konání jednotné zkoušky - čtyřleté obory

13. dubna a 17. dubna 2018 konání jednotné zkoušky - víceletá gymnázia

od 22. dubna do 30. dubna 2018 /od 2. ledna do 15. ledna 2018/* konání přijímacích zkoušek pro ostatní obory; termíny stanoví ředitel školy

10. května a 11. května 2018 náhradní termín pro konání jednotné zkoušky

 

* údaje v závorkách jsou platné pro přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 

Výsledky:

Ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnů od zhodnocení CERMATEM, nebo do 2 pracovních dnů od ukončení zkoušky, nebo v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2018.

Na webu školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodne-li se uchazeč pro danou střední školu, potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí (zveřejněno na webu školy).

Proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnů podat odvolání.

 

V oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám, doporučujeme sledovat portál www.edulk.cz obsahující aktuální informace.

Aktuality

Změna stravného od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se mění výše stravného v naší školní jídelně. Tabulka i s výší měsíčního stravného je k nahlédnutí v sekci školní jídelny. Nezapomeňte prosím změnit trvalý příkaz k úhradě. Děkujeme.
Mgr. Iva havlenová, ředitelka školy

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy