Organizace školního roku

Aktuálně v září

4. 9. Třídnické práce (dvě vyučovací hodiny mimo 1. tříd)
 Obědy dle rozpisu
5. 9. Třídnické práce (čtyři vyučovací hodiny mimo 1. tříd)
 Obědy dle rozpisu
6. 9. Vyučování dle rozvrhu (mimo 1. tříd)
 1. třídy - zaevidování čipů pro vstup - po domluvě s paní Bokovou
20. 9. Den otevřených dveří
20. 9. Třídní schůzky  17.00 hodin
21. 9. Sběr papíru
28. 9. Státní svátek
29. 9. Ředitelské volno
  
V Liberci 30. 8. 2017                    Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Organizace školního roku 2017-2018

Začátek školního roku4.9.2017
Termín splatnosti školného ZUŠ15.9.2017
Den otevřených dveří20.9.2017
Třídní schůzky20.9.2017
Sběr papíru 21.9.2017
Ředitelské volno 29.9.2017
Soustředění sborů Borovice24. 10. - 27. 10. 2017
Podzimní prázdniny26. 10. - 27. 10. 2017
Čtvrtletní pedagogická rada20.11.2017
Třídní schůzky22.11.2017
Den otevřených dveří23.11.2017
Sběr papíru23.11.2017
Přihlášky ke studiu na umělecké školydo  30. 11. 2017
Vánoční koncert8. 12. a 9. 12. 2017
Vánoční prázdniny23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
Začátek výuky po prázdninách 3.1.2018
Talentové zkoušky - konzervatoře15. 1. - 31. 1. 2018
Termín splatnosti školného ZUŠ19.1.2018
Pololetní pedagogická rada22.1.2018
Konec 1. pololetí (vysvědčení)31.1.2018
Pololetní prázdniny2.2.2018
Lyžařský kurz11. 2. - 16. 2. 2018
Jarní prázdniny26. 2. - 4. 3. 2018
Ples školy6.4.2018
Velikonoční prázdniny29.3.2018
Den otevřených dveří 12.4.2018
Přijímací zkoušky 1. termín čtyřleté obory12.4.2018
Přijímací zkoušky 1. termín šestileté a osmileté obory gymnázií13.4.2018
Přijímací zkoušky 2. termín čtyřleté obory16.4.2018
Přijímací zkoušky 2. termín šestileté a osmileté obory gymnázií17.4.2018
Čtvrtletní pedagogická rada23.4.2018
Třídní schůzky 25.4.2018
Zápis do 1. tříd26.4.2018
Sběr papíru26.4.2018
1. náhradní termín přijímacích zkoušek10.5.2018
2. náhradní termín přijímacích zkoušek11.5.2018
Škola v přírodě14. 5. - 18. 5. 2018 
Škola v přírodě28. 5.  - 1. 6. 2018 
Jabloňová fest3.6.2018
Postupové zkoušky ZUŠ4.6. - 8.6. 2018
Závěrečná pedagogická rada18.6.2018
Školní výlety 19. 6. - 22. 6. 2018
Termín splatnosti školného ZUŠ - 1. pololetí 2018/1928.6.2018
Konec školního roku 29.6.2018

Aktuality

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informaci týkající se opatření, která mají zabezpečit větší bezpečnost Vašich dětí v budově školy. O bezpečnostních pravidlech pohybu osob v budově školy jste byli informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách.

Dodržujte prosím následující pravidla:
- Vstup osob do budovy školy je omezený, žáci a učitelé školy mají pro vstup do školy čipy, ostatní vstupují do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku s vyučujícím nebo vedením školy a ke vstupu využívají výhradně hlavní vchod po zazvonění na sekretariát (ne přes čip svého dítěte nebo vpuštěním do budovy školy jinou osobou)

- Vyzvedávání dětí je možné pouze před školou, rodiče nevstupují do budovy školy, ani ke skříňkám.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.

V Liberci 15. 10. 2014
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Upozornění na změnu režimu školy

Vážení rodiče,
s platností od pondělí 4. 4. 2016 bude změněn režim přístupu do budovy školy v pozdních odpoledních hodinách. Bezprostředně po ukončení činnosti školní družiny, tj. v 17.00 bude uzamčen hlavní vchod a vjezdová brána a branka do areálu školy. Výuka ZUŠ nebude nijak omezena, pouze budou děti po 17. hodině odcházet a přicházet bočním vchodem u sborovny ZUŠ, kde se o ně postarají vyučující ZUŠ.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

Ředitelské volno

pátek 29.9. 2017

Třídní schůzky

20.9. od 17:00

Den otevřených dveří

20.9. 9:00-16:00

Sběr papíru

21.9. od 7:30

Prvňáčci se učí už dle rozvrhu

Kroužky začínají od 11.9.

pozor - kroužek Krav maga až v týdnu od 18.9.
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy