Na naší škole působí několik instrumentálních souborů a pěveckých sborů, které nabízejí žákům možnost realizovat svůj potenciál a aktivně se zapojovat do společných aktivit. Tyto soubory a sbory se účastní pravidelných přehlídek, koncertů, festivalů, soutěží a jiných veřejných aktivit.