VOLBY ZÁSTUPCŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

Volba zástupců do Školské rady z řad pedagogických pracovníků se uskutečnila dne 21. 10. 2019. 

Byl zvolen Mgr. Martin Adamec.

Volba zástupců do Školské rady z řad rodičů se uskutečnila dne 23. 10. 2019.

Byl zvolen Petr Dolejš.

Zřizovatel svého zástupce zatím nejmenoval.

Členové volební komise:

Mgr. Jana Loudová

Mgr. Nikol Kasková

Mgr. Pavel Berka

V Liberci 24. 10. 2019                                                                                  Mgr. Iva Havlenová

                                                                                                                            ředitelka školy

Mgr. Andrea Gardoňová

Ing. Otakar Burgr

PaedDr. Jan Prchal