Vážení rodiče a příznivci školy,
zveme Vás na již XX. ples ZŠ a ZUŠ Jabloňová, který se uskuteční v prostorách Lidových sadů Liberec v pátek 29. března 2019 od 2000 a bude závěrem letošní plesové sezóny v Liberci. Ples tentokrát proběhne v duchu připomenutí si hektického období Listopadu 1989. Vstupenky v ceně 250,- Kč můžete zakoupit v sekretariátu školy od 1. března. 
Dovolujeme si Vás požádat o vstřícnost: pokud jste ochotni do tomboly přispět čímkoli, co by výhercům udělalo radost, budeme velice rádi! Dary do tomboly laskavě doručte do sekretariátu panu Milerovi. Ještě jednou děkujeme!
Svou přítomností na XX. plese ZŠ a ZUŠ můžete příjemným způsobem podpořit aktivity školy – výtěžek plesu bude použit výhradně ku prospěchu našich žáků.

Za organizátory: Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy