Žákovský parlament se ve školním roce 2016/2017 scházel pravidelně ve školní kuchyňce nebo v učebně informatiky. V každé třídě (od 6. do 9. třídy) se na začátku roku volili dva zástupci, kteří se jednou za čtrnáct dnů účastnili zasedání. Parlament má tedy celkem 16 členů z druhého stupně.

 

Uskutečněné plány pro rok 2016/2017:

 • volba zástupců do školního parlamentu
 • rozvržení rolí v parlamentu
 • sbírání dotazů, připomínek či návrhů ze strany spolužáků
 • dotazy, připomínky či návrhy komunikovány a prodiskutovány na zasedání parlamentu
 • předání dotazů, připomínek či návrhů vedení školy koordinátorkou či mluvčím parlamentu
 • kontrola nefunkčních, či poškozených zařízení ve škole (záchody, vypínače, příslušenství, vodní baterie,…)
 • příprava powerpointové prezentace pro budoucí zástupce z šestých tříd
 • spaní ve škole zástupců parlamentu
 • Den proměny žáka v učitele a učitele v žáka
 • projekt úložných prostorů pro školní aktovky
 • projednání a příprava výzdoby školního klubu