Školní noviny

Dne 22. 2. 2019 se na naší škole začaly vydávat školní noviny. Obsah prvního čísla rozkládá pouze do dvou stránek, ale věříme, že se časem se zapojí více žáků a pestrost příspěvků se tak rozšíří.

Čtenářům školních novin nabízíme nejen reflexi toho, co se na škole děje, ale dočtou se také o připravovaných novinkách. Součástí školních novin je navíc i prezentace prací žáků. Přejeme všem čtenářům příjemné počtení.

Časopis je k dostání na stolečkách ve vestibulu škol nebo v příloze tohoto příspěvku.