Školní metodik prevence:

Děti, které navštěvují ZŠ, patří v oblasti rizikového chování k velmi ohrožené skupině. Je proto velmi důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky a poskytnout žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. Z tohoto důvodu naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární prevence rizikového chování, a to sama svými dostupnými prostředky a dále ve spolupráci s místními organizacemi a institucemi. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit.