Pokud se zamyslíme nad tím, jak velkou roli hraje kniha v denním harmonogramu dětí, odpovíme si, že mizivou. Jestliže žáci mají volnou chvíli, málokdy ji stráví s knihou.

Proto byly ve škole ZŠ a ZUŠ Jabloňová otevřeny čtenářské dílny, které se konají každé úterý pro prvostupňové žáky a každou středu pro druhostupňové žáky.

Kroužek se odehrává v knihovně školy, která se díky paní Markétě Holejšovské (asistence pedagoga) proměnila v relaxační místnost. Nově zrekonstruované prostředí se tak podílí na příjemné atmosféře tohoto kroužku. Žáci si mohou vystlat gauč polštáři, lehnout si a přikrýt se dekou. K příjemnému čtení také slouží sedací pytle, či barevné taburety. Žáci si ke čtení rozsvítí lampičku, paní učitelka zapálí vonnou svíčku a děti se nechávají unášet dějem. Žáci se v novém prostředí cítí příjemně a díky této proměně se zvýšila návštěvnost knihovny, kam byly zakoupeny ve spolupráci s učiteli českého jazyka nové knihy. Také se zakoupila elektronická čtečka knížek, kam se postupně nakupují nové a nové knihy.

Čtenářské dílny jsou relaxační dobrovolnou aktivitou dětí, která ale má pevně stanovená pravidla, na nichž se domluvili samotní žáci. Cílem kroužku je přivést děti k četbě, rozvíjet čtenářskou gramotnost a kritické čtení. Žáci přemýšlejí nad textem, pokládají si otázky a zároveň na ně odpovídají. Diskutují nad příběhem a hodnotí ho. Na dílnách se nejen čte, ale i samy děti příběh vymýšlí, kreslí si, malují, soutěží a hrají hry pro rozvoj slovní zásoby.

Pojďte číst s námi!

Nikoho nepřekvapí, že členky čtenářského klubu ZŠ a ZUŠ Jabloňová rády čtou a požitek z četby je častým tématem našeho setkávání. Proto se rozhodly, že se podělí o skvělou knihu se všemi žáky a vytvoří čtenářský strom, na který se budou nalepovat knižní tituly, jež stojí za přečtení. Doporučit knihu tak může jakýkoliv žák a zároveň si kdokoliv pomocí čtenářského stromu může nechat poradit.

A jaká jsou pravidla pro sdílení? Strom je zavěšen na zdi v knihovně školy. Jakmile žák přečte knihu, či by chtěl doporučit svou oblíbenou knihu spolužákům, vezme si z krabičky obrázek knížky, do které napíše své jméno a třídu, autora a název díla. Obrázek si dle své fantazie vyzdobí a nalepí na strom.

Sdílení doporučení však není jedinou náplní tohoto stromu. Aktivita by měla nalákat děti do nově zrekonstruované knihovny, kde jsou obklopeny kvalitními knihami, a dostat nově koupené tituly do oběhu. Hlavním cílem tedy je přivést nečtenáře ke čtení. Mimo jiné strom slouží jako zpětná vazba pro správce knihovny a učitele českého jazyka. Díky lístečkům zjistí, které knihy jsou pro čtenáře nejlákavější.

Tvorba čtenářského stromu byla náročná, žákyně na něm vytrvale pracovaly šest hodin, ale jejich píle se vyplatila. Každý týden si totiž dívky na kroužku mohou ověřit díky nárůstu nalepených knih, jak velmi spolužáky jejich tvorba zaujala.

Pavlína Kolmanová