Rozloučení se školním rokem

Vážení rodiče a milí žáci,

rádi bychom Vám jménem pedagogického sboru naší školy i jménem svým popřáli klidné a pohodové prázdniny. Končící školní rok 2018-2019 můžeme hodnotit pozitivně, jsme rádi, že se i v leckdy složitých podmínkách podařilo udržet úroveň výuky na vysoké úrovni a že naše škola zůstává vyhledávaným vzdělávacím zařízením. Naši žáci a kolektivy dosáhli řady vynikajících úspěchů –  o všestrannosti a širokém spektru jejich zájmů jasně vypovídá i velký počet nominací v anketě Osobnost školního roku Jonatán 2019. Za zmínku stojí mimořádné sportovní úspěchy kolektivů i jednotlivců, umístění v předmětových olympiádách a samozřejmě i úspěchy na poli kulturním. 

Přestože se snažíme pro žáky vytvářet co nejpříjemnější klima a optimální podmínky pro jejich vzdělávání, naráží naše úsilí na limity, které nejsme schopni překonat. Naše škola má zcela vyčerpanou kapacitu a dětí je ve škole opravdu hodně, což se projevuje např. hladinou hluku nebo nedostatkem volných prostor pro doplňkové aktivity. Pro naši školu byl zpracován projekt přístavby, která by řadu těchto problémů vyřešila. Její realizace je však nejistá. Proto bychom uvítali, kdybyste i vy, rodičovská veřejnost, do tohoto procesu aktivně vstoupili, pro vzdělávání vašich dětí by to bylo velmi přínosné. Aktivita Rady rodičů při organizaci letošního Jabloňová Festu jasně dokládá, že spojenými silami lze dosáhnout úspěchu mnohem snáze.

Přejeme vám klidné a příjemné léto a těšíme se 2. září na shledanou!

Za ZŠ a ZUŠ Jabloňová

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy  aPaedDr. Jan Prchal, statutární zástupce školy