• učitelka I. a II. stupně, anglický jazyk
  • třídní učitelka 6. A (český jazyk, matematika, výchova ke zdraví)
  • vyučuji ve třídách:

3. A – AJ, 5. A, B – AJ, 4. A – VV, PV, 4. B – VV

  • koordinátor ŠVP

Kontakt:

e-mail:

regina.matuskova@zsjablonova.cz

Konzultační hodiny:

dle dohody

Rozvrh hodin 6. A:

Vyučující v 6. A:

Plánované akce 6. A:

13. 11 . Zvířetika v ZOO – výukový program (nový termín) od 9 hodin

Distanční výuka:

Český jazyk 6. A

Matematika 6. A

Anglický jazyk 3. třída

Online cvičení:

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7248

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-pairs/school

Anglický jazyk 5. třída

Online cvičení: