• Abeceda peněz
 • Akční plán inkluzivního vzdělávání (APIV)
 • Jazykové vzdělávání formou blended-learningu
 • Modernizace výuky na ZŠ Jabloňová, Liberec – ŠABLONY
 • Projekt školní poradenské pracoviště – Školní psycholog
 • Školní poradenské pracoviště – koncepce
 • Projekt – Rozvoj klíčových kompetencípro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ
 • Volím správnou kariéru
 • Projekt – Krajina – nejkrásnější učebnice
 • Digitální učební materiály – DUM
 • Celoroční projekt „Zelené profese v krajině“
 • ZŠ a ZUŠ Jabloňová jede “NA ZELENOU “