Projektový den

Ve čtvrtek 26. 9. probíhal ve třídě 5. A projektový den v rámci tematických čtvrtků, kdy vždy poslední čtvrtek v měsíci je tematicky zaměřen, tentokrát to byl Buchtový den. Děti doma za pomoci rodičů napekly sladké dobroty a přinesly je do školy, kde je prezentovaly, každému výrobku daly název a popsaly postup výroby, nakonec vše vzájemně ochutnaly. Buchtová tematika se pak prolínala celým dnem, zasahovala do všech předmětů, například v matematice jsme ve skupinkách vymýšleli sladké slovní úlohy. Projektový den se nám vydařil.