Projektový den – Národní technické muzeum Praha

Ve čtvrtek 24. 10. se žáci tříd 5. A a 5. B zúčastnili projektového dne, který byl zaměřen na téma „Historie a vývoje české technické minulosti.“ Realizován byl v Národním technickém muzeu v Praze. Jako odborník byl přizván dlouholetý středoškolský profesor pro strojírenské obory Ing. Jan Technik.
Žákům byl proces vývoje a historie stručně objasněn v hodinách „Přírodovědy“ a pro návštěvu muzea vytvořeny zájmové úlohy k praktické realizaci přímo u vystavovaných exponátů.
Praktická a názorná výuka v prostoru muzea byla pro žáky zajímavá, živá a plná nových podnětů. Přítomný odborník jim odpovídal na zvídavé otázky a provedl je jejich úkoly. Projektový den proběhl živě, pro žáky zajímavě a pracovně. Zcela naplnil jejich výukový čas. Přinesl žákům spoustu informací novou formou, která běžným způsobem není dosažitelná – na exponáty si mohli „šáhnout“ a každý si našel svou zájmovou kategorii, např. dopravu, astronomii, fotografii a interkameru, architekturu, hornictví, hutnictví, tiskařství, techniku domácnosti. Projektový den se nám vydařil.