Projektový den 6.A a 6.B

Ve středu 9. 9. se žáci tříd 6. A a 6. B zúčastnili projektového dne, který byl zaměřen na téma „Historie a vývoje českého zemědělství.“ Realizován byl v Národním zemědělském muzeu v Praze. Jako odborník byl opět přizván dlouholetý středoškolský profesor Ing. Jan Technik. Žákům byl proces vývoje a historie stručně objasněn v hodinách „Přírodovědy“ a pro návštěvu muzea vytvořeny zájmové úlohy k praktické realizaci přímo u vystavovaných exponátů.
Praktická a názorná výuka v prostoru muzea byla pro žáky zajímavá, živá a plná nových podnětů. Přítomný odborník jim odpovídal na zvídavé otázky a provedl je jejich úkoly.
Žáci pracovali v pětičlenných skupinách a plnili konkrétní úkoly, které společně vyhodnotili. Projektový den proběhl živě, pro žáky zajímavě a pracovně. Navštívili expozice, kde si každý našel svou zájmovou kategorii – voda v krajině, myslivost, gastronomie, traktor jede, rybářství. Na závěr si žáci mohli vyzkoušet trenažér traktoru.

Mgr. Regina Matušková