Projektové dny k 30. výročí sametové revoluce

Významné události, které ovlivnily vývoj republiky, se staly podnětem k uskutečnění projektu k 30. výročí sametové revoluce. Žáci se nejprve seznamovali s průběhem událostí, které vedly k pádu komunistického režimu. Ve středu 13. listopadu probíhaly tematické dílny, kde žáci mimo jiné pracovali s dobovým tiskem. Vyhledávali a překládali zahraniční zprávy, které se o situaci vyjadřovaly. V rámci novinářské dílny žáci vytvořili samizdatové číslo školních novin a rozhlasovou reportáž. Také se zabývali dobovými písněmi, vytvářeli transparenty, plakáty a obrazově ztvárnili hesla a pokřiky. Na čtvrtek 14. listopadu jsme pro žáky připravili promítání tematického filmu organizace Člověk v tísni v rámci projektu Měsíc filmu na školách. Bylo nám ctí, že do školy zavítali i dva pamětníci, bývalý pedagog, poradce prezidenta Václava Havla a československý politik Jan Šolc a český lékař a Jiří Soukup – bývalý student a následný profesor na Famu, v současné době dramaturg a scénárista osobitých dokumentaristických snímků, kteří sametovou revoluci zažili a své zážitky žákům poutavě vyprávěli. Projektový den byl díky netradičním formám práce pro žáky velmi zajímavý a přínosný.

Mgr. Eliška Ellen Rozkovcová