Projekt Homo et Regio

Letošní školní rok se naše škola zapojila do přeshraničního česko-německého environmentálního projektu Homo et regio. V rámci tohoto projektu prozkoumají žáci 7. A společně s žáky ze 7. třídy ze školy Freie Oberschule Grossdubrau nejdříve dvě ekologicky cenné lokality a poté vytvoří vlastní školní projekt o zajímavé přírodní lokalitě v blízkosti školy.

V rámci projektu již proběhla první část, kdy žáci obou dvou škol navštívili v pondělí 5. 11. ekocentrum Haus der Tausend Teiche (Dům tisíce Jezer) v hornolužické vesnici Wartha nedaleko Bautzenu. Během jednodenního výletu se žáci podrobněji seznámili nejenom s žáky z Grossdubrau, ale především s ekosystémy lužního lesa a rybníků v okolí ekocentra.

Další tři setkání v rámci projektu proběhnou v jarních měsících roku 2019.