Projekt 1968

Dne 16. října si žáci a učitelé naší školy připomněli srpnové události roku 1968. Přípravy k projektu byly od září v plném proudu. Čtrnáct dní před vypuknutím projektu učitelé dějepisu a občanské výchovy otevřeli téma okupace na svých hodinách a seznámili žáky se srpnovými událostmi tak, aby získané informace mohli žáci využít v projektovém dni. 

Výuka 16. října neprobíhala dle standardního rozvrhu. První vyučovací hodinu si žáci zopakovali společně s třídním učitelem základní informace k tématu okupace. V dalších dvou hodinách pozvaní pamětníci, pan Jan Šolc a pan Přemysl Sobotka, poutavě líčili své vzpomínky z 21. 8. 1968. Dále si vyučující druhého stupně pro děti připravili dílny, do kterých se žáci dle svých preferencí přihlásili. Jejich úkolem bylo zpracovat téma okupace do výstupů, které budou prezentovat následující den po projektovém dni. Tyto výstupy z workshopů zdobí již několik dní naši školu. Věříme, že si projektový den všichni užili.