Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo na základě § 60c odst.1 školského zákona termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků středních škol. Jednotné přijímací zkoušky konají uchazeči, kteří se hlásí do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou (včetně uchazečů, kteří se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou). Jednotné přijímací zkoušky nekonají uchazeči o obory s talentovou zkouškou – umělecky zaměřené.

Jednotná přijímací zkouška se uskuteční v roce 2019 v těchto termínech:

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia:

1. termín   12. dubna (pátek)

2. termín   15. dubna (pondělí)

Víceletá gymnázia:

1. termín   16. dubna (úterý)

2. termín   17. dubna (středa)

Náhradní termín:

1. termín   13. května (pondělí)

2. termín   14. května (úterý)


Přihláška na střední školy k vyplnění a tisku: