Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo na základě § 60c odst.1 školského zákona termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků středních škol. Jednotné přijímací zkoušky konají uchazeči, kteří se hlásí do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou (včetně uchazečů, kteří se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou). Jednotné přijímací zkoušky nekonají uchazeči o obory s talentovou zkouškou – umělecky zaměřené.

Jednotná přijímací zkouška se uskuteční ve školním roce 2020/21 v těchto termínech:

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia:

1. termín   12. dubna 2021
2. termín   13. dubna 2021

Víceletá gymnázia:

1. termín   14. dubna 2021
2. termín   15. dubna 2021

Náhradní termín:

1. termín   12. května 2021
2. termín   13. května 2021


Přihlášky na střední školy k vyplnění a tisku:

Přihláška na školy s talentovou zkouškou k vyplnění pro rok 2020/2021