Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo na základě § 60c odst.1 školského zákona termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků středních škol. Jednotné přijímací zkoušky konají uchazeči, kteří se hlásí do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou (včetně uchazečů, kteří se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou). Jednotné přijímací zkoušky nekonají uchazeči o obory s talentovou zkouškou – umělecky zaměřené.

Jednotná přijímací zkouška se uskuteční v roce 2020 v těchto termínech:

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia:

1. termín   14. dubna
2. termín   15. dubna

Víceletá gymnázia:

1. termín   16. dubna
2. termín   17. dubna

Náhradní termín:

1. termín   13. května
2. termín   14. května


Přihláška na střední školy k vyplnění a tisku: