Přijatá opatření proti šíření nemoci COVID-19

Vážení rodiče,  
jak jste již zaregistrovali v médiích situace ohledně výskytu nemoci Covid 19 se nezlepšuje a náš stát zavádí nová opatření, aby zamezil výskytu a šíření nemoci. Jsme rádi, že škola nebude uzavřená úplně, a že se budeme moci s dětmi setkávat aspoň v takto omezeném režimu. 
V přiložené tabulce posílám rozpis výuky na příští 3 týdny v říjnu. 
1. stupeň není v tabulce zahrnut, výuka zůstává beze změny, učí se podle běžného rozvrhu, pouze s výjimkou tříd, které chodí plavat. Bazén je zavřený, děti budou mít náhradní výuku ve škole.
2. stupeň  je od příštího týdne , tj. 12. 10. 2020 rozdělen na dvě části. 
6. a 7. třídy chodí do školy podle běžného rozvrhu; 8. a 9. zůstávají doma a učí se distančně. V dalším týdnu naopak – viz. přiložená tabulka. 
Kroužky, ani sportovní mimo naši školu (stolní tenis, basket, krav maga) se nekonají.
V posledním  týdnu měsíce října (26. 10. – 30. 10. 2020) jsou prázdniny. 
Přeji Vám hodně zdraví a energie 
Iva Havlenová, ředitelka školy