Přechod na distanční výuku

Vážení rodiče,

z důvodu USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření je od 14. 10. 2020 uzavřena na 8 školních dní, tj. do 23. 10. 2020 i naše škola. V tomto období bude probíhat distanční výuka na obou stupních školy. Rozvrhy hodin Vám byly zaslány prostřednictvím webové žákovské knížky. Pro výuku bude využíváno prostředí Google classroom.

V týdnu od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny bez výuky. Na Vaše děti se opět těšíme 2. 11. 2020 a pevně věříme, že se tak stane a běžná výuka už nebude omezena.

Iva Havlenová, ředitelka školy