Vážení rodiče, milé děti, kolegové,

končí nám toto prapodivné koronavirové období, které pro nás všechny bylo velmi náročné. Pevně věřím, že tuto zkušenost už nebudeme muset opakovat, a že se v září sejdeme všichni společně v běžném školním roce. 

Děkuji vám všem. Dětem, že jste se i na dálku zodpovědně učily, rodičům za podporu a spolupráci (bez vás by to nešlo) a kolegům za zodpovědný přístup a pracovitost. 

Užijte si krásné prázdniny plné sluníčka, přírody, nových zážitků a nových přátelství nebo upevnění těch stávajících.

Iva Havlenová, ředitelka školy


Milí žáci, vážení rodiče!

Rád bych Vám všem při začátku prázdnin popřál především klidné a zdravé dny volna a vyjádřil přání, abychom se v září všichni sešli v normálním režimu tak, jak jsme byli vždy zvyklí – zdraví, veselí a odpočatí.

Je za námi složité období, na které jsme nebyli připraveni. Pokud bych jej měl ale za sebe hodnotit, mám pocit, že jsme jej v podstatě zvládli bez velkých problémů – jakkoli právě umělecké vzdělávání při výuce “na dálku” strádá. Ale právě díky tomu jsme si uvědomili, jak je důležité a jak nenahraditelná je jeho sociální funkce – ono setkávání se při hraní, zpívání, na večírcích a koncertech … . Uděláme vše pro to, abychom Vám (ale i sobě) to vynahradili na podzim.

Rád bych Vás informoval o několika změnách. S naší ZUŠ se loučí  učitelka hry na violoncello paní Marta Opletalová. Dobrou zprávou je, že si svého “nástupce” vybrala sama, bude jím pan Petr Doskočil. Odchází pan učitel Vladimír Šorsák, který mimo jiné vedl dlouhá léta kapelu Grasshoppers. Oběma těmto skvělým lidem a vynikajícím pedagogům děkuji za vše, co pro školu a především žáky vykonali.

Velmi důležitou změnou je pak skutečnost, že sborový zpěv, který je na naší škole povinným předmětem, se pro starší žáky (zjednodušeně: pro Carolu) stává předmětem povinně volitelným. Novým předmětem je pak Hra na keyboard. Pokud by chtěl někdo začít se hrou na saxofon nebo klarinet s výhledem hraní v souboru Apple saxes, je vítán! Volnou kapacitu v tuto chvíli máme.

Léto budiž pochváleno!

Jan Prchal