Školní poradenské pracoviště  2017/2018

 

Zapojení pedagogové:

Mgr. Havlenová Iva – ředitelka školy

Mgr. Lucie Jirkovská – výchovná poradkyně  (dokončeno studium na UK Praha – výchovné poradenství)

Mgr. Mandíková Hana – kariérová poradkyně

Mgr. Matušková Regina – speciální pedagog

Mgr. Škaloudová Jana – logopedická péče

Mgr. Kolmanová Pavlína  – metodik prevence

Mgr. Gambová Ivana – odborný asistent

Konzultace dle telefonické domluvy (733 143 194, 482 725 220)

E-mailový kontakt: příjmení@zsjablonova.cz