Péče o děti rodičů pracujících v záchranných složkách v době uzavření školy

Jako škola určená pro výkon péče o děti (do 13 let) rodičů níže specifikovaných profesí  je ZŠ a MŠ Barvířská . 

Informace k provozu školy určené k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí (odkaz přesměruje na web ZŠ a MŠ Barvířská.

Kontakt: druzina.barvirska@seznam.cz – telefon 778 761 347.

Obědy zajištěny, svačinky s sebou, věci na ven, učení a instrukce od učitelů vítány.
Jedná se o umístění dětí do 13 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech, podle zákona č. 108/2006 Sb., sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými a nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení (výčet profesí se může rozšířit v čase).

Iva Havlenová, ředitelka školy