1. TÝDEN 16.–22. 3. + 2. TÝDEN – 23.–29. 3.


úterý 17. 3. SLOVNÍ ZÁSOBA (SPORTY + SLOVESA), PRÁCE S TEXTEM

Pracovní sešit str. 48
1) Slovní zásoba – opakování

– žáci si prohlédnou obrázky sportů zamyslí se nad anglickým překladem
– do sešitů vypíší sporty z obrázků spolu se správným slovesem – např: play football
(opakování lekce 5A)
2) 48/2 – Why keep fit?
– nejprve prostudovat výmluvy z rámečku a použít slovník v případě potřeby (papírový nebo na internetu – např. na www.seznam.cz)
– přečíst text (opět využít slovník, pokud bude třeba) a doplnit správné výmluvy do bublin
3) 48/3
– žáci z textu vyhledají a vypíší konkrétní informace podle zadání

Výsledky pro kontrolu budou vyvěšeny následující den.

středa 18. 3. + čtvrtek 19. 3. LEKCE 6A – SCHOOL SUBJECTS (školní předměty)

1) Oprava minulé hodiny
– slovní zásoba (sporty):
play football
go running
do karate
do gymnastics
go swimming
play basketball

– pracovní sešit 48/2 Why keep fit:
1 – It’s not cool.
2 – Sport? Not in my family.
3 – It’s for boys.
4 – I get very hot!
5 – I don’t like teams.

– pracovní sešit 48/3:
watch TV, listen to music, play computer games
Olympic Games
David Beckham, Maria Sharapova
brother, sister, mum, dad
dance, judo, swimming, running, walking

2) Slovní zásoba 6A
Kliknutím na tlačítko si stáhnete slovní zásobu lekce 6. Část 6A si přepište do slovníčků (stačí anglické slovo a český překlad), nebo pokud máte možnost tisknout, stačí si ji nalepit do slovníčků.

3) Slovní zásoba (školní předměty) – procvičování
– učebnice 68/1 – nejprve zkusit přiřadit bez slovníčků (některé určitě poznáte), poté doplnit a zkontrolovat s pomocí slovníčků
– pracovní sešit 50/1, 50/2

Hodně zdaru! 🙂

úterý 24. 3. PŘÍSLOVCE ČASU

1) Oprava z minula
50/1 – 2 Drama, 3 ICT, 4 Geography, 5 Maths, 6 Art, 7 Science, 9 Music, 10 Languages
2) Příslovce času
– učebnice 70/1 – do sešitu přepsat/překreslit přehled příslovcí (always, usually,…) a doplnit český překlad (slovníček)
– pracovní sešit 51/1

Don’t worry. You can do it! 🙂

3. TÝDEN 30. 3.–5. 4.


4. TÝDEN 6.–12. 4.


5. TÝDEN 13.–19. 4.


6. TÝDEN 20.–26. 4.


Týden 6, hodina 1
Týden 6, hodina 2
Týden 6, hodina 3

7. TÝDEN 27. 4. – 3. 5.


Týden 7, hodina 1
Týden 7, hodina 2
Týden 7, hodina 3

6B_slovíčka_nahrávka

8. TÝDEN 4.–10. 5.


Týden 8, hodina 1
Týden 8, hodina 2
Týden 8, hodina 3

9. TÝDEN 11.–17. 5.


Týden 9, hodina 1
Týden 9, hodina 2
Týden 9, hodina 3

10. TÝDEN 18.–24. 5.


Týden 10, hodina 1

6C_slovní zásoba_cvičení 1
6C_slovní zásoba_cvičení 2

Týden 10, hodina 2
Týden 10, hodina 3

11. TÝDEN 25.–31. 5.


Týden 11, hodina 1
Týden 11, hodina 2

6C poslechové cvičení

12. TÝDEN 1.–7. 6.


Týden 12. hodina 1
Týden 12, hodina 2

6C poslech v pracovním sešitu