Návrat žáků 2. stupně – důležité informace

Vážení rodiče, milí žáci,
8. června mají žáci 2. stupně možnost opět nastoupit do školy. Vzhledem ke kapacitním možnostem je výuka omezena na dva dny v týdnu:

Pondělí a středa: 6. A, 6.B, 7.B
Úterý a čtvrtek: 7.A, 7.C, 8.A, 8.B

Výuka bude probíhat od 8:30 do 10:35 hodin, rozvrh s rozpisem hodin a učeben je vyvěšen níže.

Prosíme žáky, aby dodržovali veškerá bezpečnostní a hygienická opatření. Do školy by měl mít každý s sebou 2 roušky a využívat pouze vchod určený pro konkrétní třídu (ne dříve než v 8:20 h):

Hlavní vchod: 6.A, 7.A, 7.C
Boční vchod ze zahrady (u skleníků): 6.B, 7.B, 8.A, 8.B

Nezapomeňte prosím na vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení na webu školy), bez něj do školy nemůžete.
Těšíme se na vás.
Iva Havlenová, ředitelka školy