vyučované předměty: 1. stupeň, hudební výchova, třída 4. B, přípravný sborový zpěv (Červík Pepík), souborová hra (lidová muzika Jablůňka)

kontakt: prchalova@zsjablonova.czPondělí 23. března 2020

Český jazyk

přečíst učebnice strana 136/ cvičení 1 a (vypiš všechna slovesa, nezapomeň, že v každé větě je alespoň jedno sloveso v činném tvaru, podtrhni zvratná slovesa), cvičení 1 b ústně (příklad: je – být, se pyšní – se pyšnit, …

učebnice strana 135/ 3 (vypiš vzory podstatných jmen rodu mužského a přiřaď podstatná jména)


Matematika

přečíst učebnice strana 3/ cvičení 2 –  porovnávání čísel

učebnice strana 3/ cvičení 3 písemně do sešitu (zapiš správně pod sebe, zkoušku proveď na kalkulačce)

Vlastivěda

přečíst v učebnici stranu 16, písemně pracovní sešit strana 9/ 1


Úterý 24. března 2020

Matematika

učebnice strana 4/ cvičení 4 (ústně)

učebnice strana 4/ cvičení 6, 7, 9 (písemně)

       Český jazyk

učebnice strana 137/ cvičení 3 (ústně)

učebnice strana 51/ cvičení 4 (písemně do sešitu: dobýt – dobít, nabýt – nabít, odbýt – odbít)


Středa 25. 3. 2020

Matematika

učebnice strana 4/ cvičení 11, 12

učebnice strana 5/ cvičení 13

Český jazyk

učebnice strana 138/ cvičení 5 (ústně)        

učebnice strana 51/ cvičení 4 (písemně do sešitu: ubýt – ubít, zbýt – zbít, přibýt – přibít)

Vlastivěda

přečíst v učebnici stranu 17, písemně pracovní sešit strana 9/ 2, 3, 4


Čtvrtek 26. 3. 2020

Matematika

učebnice strana 5/ cvičení 14, 15 písemně (zopakuj si zaokrouhlování na str. 10/ 2. díl)

učebnice strana 5/ cvičení 16, 17 (fólie)

Český jazyk

učebnice strana 139/ cvičení 6 a, b, c (ústně)

 učebnice strana 140 / čas přítomný, minulý, budoucí (ústně)

učebnice strana 141/ cvičení 7 a, b (písemně)

Přírodověda

učebnice strana 50 – 51 (přečti si text)         

pracovní sešit strana 24/ 1 (nakreslete pouze zástupce rostlin a živočichů,

a napište jejich názvy)


Pátek 27. 3. 2020

M – učebnice strana 5/ cvičení 18, 19 (4 příklady + zkoušky) písemně

        učebnice strana 7/ cvičení 1 (písemně + zkoušky)

ČJ – učebnice strana 141/ cvičení 8 písemně (vyhledej slovesa a urči u nich osobu, číslo, čas)

 osobačísločas
stál3.jednotné (j.) minulý (min.)
    

Pondělí 30. 3. 2020

Matematika

učebnice strana 7/ cvičení 2 a: příklad zapiš a vypočítej písemně

(236 000 + 128 500) – 90 800 =

učebnice strana 7/ cvičení 2 b: podobně

učebnice strana 7/ cvičení 3, 6 písemně (dobrovolně učebnice strana7/ cvičení 5)

Český jazyk

učebnice strana 142 / přečíst Tvary sloves v přítomném čase

Vyčasuj a napiš v přítomném čase ve všech osobách slovesa nést, mluvit (pomoz si osobními zájmeny 1. , 2. ty, 3. on, 1. my, 2. vy, 3. oni). Koncovky v přítomném čase (-í, -ím, -íme, -íte) jsou vždy měkké.    

učebnice strana 142/ 11 vypiš všechna slovesa ze cvičení (nezapomeň na zvratná slovesa př. vypraví se)

Vlastivěda

přečíst v učebnici stranu 18, 19, písemně pracovní sešit strana 10/ 1, 2


ÚTERÝ 31. 3. 2020

M – učebnice strana 8/ cvičení 8 a, b, c (+ řešení 1. dubna 2020) viz web

        učebnice strana 8/cvičení 10

   učebnice strana 8/ cvičení 11 (4 příklady)

ČJ – učebnice strana 142 / přečíst Tvary sloves v přítomném čase,

vyčasuj si ústně slovesa jít, hrát, mluvit, hledat


Středa 1. 4. 2020

Matematika

učeb. str. 8/ cv. 12,

str. 9/ cv. 14 (řešení 2. 4. 2020),

str. 9/ cv. 16, 17 (řešení 2. 4. 2020)

Český jazyk

učeb. str. 143/ přečíst Slovesné tvary, které vyjadřují čas minulý,

str. 143/ 12 a (vypiš doplněná slova), b, c ústně,

str. 143/ 13 písemně (řešení 2. 4. 2020)

Vlastivěda

učebnice strana 20 a) zopakuj si (odpovědi vyhledej v učebnici – ústně)


ČTVRTEK 2. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 9/ cvičení 19 (jen výsledky)

učebnice strana 9/cvičení 20 (řešení 3. 4. 2020)

 učebnice strana 6/ cvičení 1, 2 – nezapomeň si udělat náčrt (řešení 3. 4.2020)


PÁTEK 3. 4. 2020

učebnice strana 6/ cvičení 3, 4 – nezapomeň si udělat náčrt (řešení 6. 4. 2020)

učebnice strana 10/ cvičení 1, 2 (řešení 6. 4. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 144/ 14 pozor u zvratných sloves na tvary ses, sis, (řešení 3. 4. 2020)

učebnice strana 144/ 15 a ústně ( -ipříčestí minulém vyjadřuje mužský rod, -y rod ženský), (řešení 3. 4. 2020)

PŘÍRODOVĚDA

učebnice strana 51 – 52 (přečti si text), pracovní sešit strana 24/ 2


PÁTEK 3. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 6/ cvičení 3, 4 – nezapomeň si udělat náčrt (řešení 6. 4. 2020)

učebnice strana 10/ cvičení 1, 2 (řešení 6. 4. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 145/ 1, 2, 3  – ústně, strana 146 přečíst        

učebnice strana 146/ 4 a vypsat jen slovesné tvary a určit způsob (řešení 6. 4. 2020)

oznamovacírozkazovacípodmiňovací
majíumyjte sepodívala by se

ČTENÍ

čti si libovolnou knížku, zapiš si ji do čtenářského sešitu


PONDĚLÍ  6. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 10/ cvičení 3, 4 (řešení 7. 4. 2020)

učebnice strana 11/ cvičení 5, 6 ústně, 7, 8 narýsuj (řešení 7. 4. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 145/ 1, 2, 3  – ústně, strana 146 přečíst

učebnice strana 146/ 4 a vypsat jen slovesné tvary a určit způsob (řešení 7. 4. 2020)

VLASTIVĚDA

učebnice strana 21, 22 přečíst, pracovní sešit 11/ 1, 2, 3 písemně


ÚTERÝ 7. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 12/ cvičení 1, 2, 4 ústně (zlomky)

učebnice strana 12/ cvičení 3 písemně (řešení 8. 4. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 147/ cvičení 1 a, b, c (řešení 8. 4. 2020), vypiš slovesa do 3 sloupců (2. osoba č. jed., 2.osoba a 1. osoba č. množ.)

učebnice strana 148/ pamatujme si přečíst

učebnice strana 52/ cvičení 6 vypiš jen doplněná slova


STŘEDA 8. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 13/ cvičení 7, 8 (4 příklady)

učebnice strana 13/ 5, 6, 9 (ústně)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 148/ cvičení 2 (řešení 13. 4. 2020)

učebnice strana 148/ cvičení 3 (pravopis si odůvodníš slovesem v přítomném tvaru: př. Pověs prádlo – pověsí, pojď – půjde) (řešení 13. 4. 2020)

VLASTIVĚDA

učebnice strana 23/ vyhledej v textu odpovědi na otázky 1 – 9 (ústně)

pracovní sešit 12/ 4, 5, 6 písemně (klíč k úkolům na straně 24)


ÚTERÝ 14. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 15/ cvičení 1, 2, 3 (ústně), (řešení 15. 4. 2020)

učebnice strana 15/ 4, 5, 6, 7 (písemně), (řešení 15. 4. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 149/ cvičení 4 (vymysli 10 sloves v 2. osobě čísla jednotného v rozkazovacím způsob (řešení 15. 4. 2020)

učebnice strana 149/ cvičení 5 (přečti si, zkus napsat návod, jak má Vašek postupovat), př. Hoď do automatu …… Měj drobné. atd. (řešení 15. 4. 2020)

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (zopakuj si)


STŘEDA 15. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 16/ cvičení 8, 9, 10 (ústně), (řešení 16. 4. 2020)

učebnice strana 16/ 11 (písemně 4 příklady + zkoušky), (řešení 16. 4. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 150, 151 pamatujte si! přečíst

učebnice strana 150/ 1 a (vypiš slovesa podmiňovacího způsobu – př. žili by, chtěl bych žít, …),(řešení 16. 4. 2020)

učebnice strana 56/ cvičení 5 (písemně)

VLASTIVĚDA

učebnice strana 24/ a vyhledej v textu odpovědi na otázky (ústně)

pracovní sešit 13/ 7, 8 písemně (klíč k úkolům na straně 24)


ČTVRTEK 16. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 17/ cvičení 12, 13, 14, 15 (řešení 17. 4. 2020)

dobrovolné

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 151/ 2 vyhledej slovesa a urči osobu, číslo a způsob (u oznamovacího způsobu ještě čas přítomný, minulý, budoucí), (řešení 17. 4. 2020)

Příklad:

 osobačíslozpůsobčas
pozval si3.j.oznamovacíminulý
přemýšlel3.j.oznamovacíminulý
by pohostil3.j.podmiňovací
     

učebnice strana 54/ cvičení 4 – 1. odstavec písemně

 dobrovolné

PŘÍRODOVĚDA

učebnice strana 53 – 54 (přečti si text),

pracovní sešit strana 25/ 1, 2 (klíč k úkolům strana 38)


PÁTEK 17. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 18/ cvičení 18, 19 (4 příklady + zkoušky), 20 písemně (řešení 20. 4. 2020)

učebnice strana 18/ cvičení 24 (fólie)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 151/ přečíst o zvratných slovesech v podmiňovacím způsobu (tvary ses/ sis)

učebnice strana 151/ 3 a, b ústně (př. Rád by ses jednou podíval………. Podal by sis ……………/ Rádi byste se podívali……….. Podali byste si ……………) (řešení 20. 4. 2020)

učebnice strana 151/ 4 ústně (řešení 20. 4. 2020)       

učebnice strana 54/ cvičení 4 – 2. odstavec písemně

HUDEBNÍ VÝCHOVA

nauč se text společné písně Ach ouvej ze 4. B (text napsala Amálka Blažková na nápěv lidové písně  Když jsem k vám chodíval přes ty lesy)

Ach, ouvej ze 4. B

Pondělí 20. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 19/ z cvičení vyber prvních 8 osobností a vypočítej, jak dlouho žili (řešení 21. 4. 2020)

učebnice strana 19/ které žily v 18. (19., 20.) století, / které se narodily v 15. (16.) století

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 152/ přečíst pamatujte si!

učebnice strana 152/ 5 ústně (užij tvary abych, abychom, ……)

učebnice strana 153/ 6 a (jen doplněná slova) písemně       

učebnice strana 153/ 6 b, c písemně (řešení 21. 4. 2020)

VLASTIVĚDA

učebnice strana 25 – 27 přečíst Jan Lucemburský, Karel IV.


Úterý 21. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 14/ 1, 2, 3, 4 rýsujeme čtyřúhelník (řešení 22. 4. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 155/ 1, 2 písemně (řešení 22. 4. 2020)

učebnice strana 157/ 1, 2, 3 ústně (opakování sloves)

ČTENÍ

čtěte si zajímavou knížku a zapište si ji do čtenářského sešitu


Středa 22. 4. 2020

učebnice strana 14/ 5,6 rýsujeme trojúhelník (řešení 23. 4. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 155/ 3 písemně a (jen doplněná slova), b, c, d (řešení 23. 4. 2020)

učebnice strana 157/ 4 ústně (opakování sloves), 5, 6 písemně (řešení 23. 4. 2020)

VLASTIVĚDA

učebnice strana 28 přečíst Václav IV., Zikmund Lucemburský         pracovní sešit strana 14/ 1, 2, 3, 4


ČTVRTEK 23. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 20/ 1, 2, 3 na fólii (řešení 24. 4. 2020)

učebnice strana 20/ 4 (řešení 24. 4. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 154/ 1 přečíst

učebnice strana 155/ 2 , 4 písemně

PŘÍRODOVĚDA

učebnice strana 55 (přečti si text)

pracovní sešit strana 25/ 3


PÁTEK 24. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 21/ 5 písemně, 6 na fólii (řešení 27. 4. 2020)

učebnice strana 21/ 7  – 1. řádek (řešení 27. 4. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 142/ 11 přečíst, vypsat všechna slovesa v budoucím čase, napsat jejich infinitiv, ve 3. a 4. větě vypsat podstatná jména a určit pád, číslo, rod, vzor, (řešení 27. 4. 2020)       

učebnice strana 58/ 4 – 1. odstavec písemně


PONDĚLÍ 27. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 22/ 1, 2, 3 přečíst

učebnice strana 22/ 4 narýsuj obdélník OPRS , vypočti obsah S = a . b

(řešení 27. 4. 2020)

učebnice strana 21/ 7  – 2. řádek (řešení 28. 4. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 158/ 1 a, b, c  ústně (řešení 28. 4. 2020)

učebnice strana 159/ 2 písemně (nejprve ve větě vyhledej sloveso a zeptej se na druhý člen základní   skladební dvojice kdo? co? (př. připravují se kdo? co? hokejisté), (řešení 28. 4. 2020)

učebnice strana 58/ 4 – 2. odstavec písemně

VLASTIVĚDA

učebnice strana 29 a) odpovědi na otázky vyhledej v učebnici na straně 25 – 28, pracovní sešit strana 15/ 5, 6


ÚTERÝ 28. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 23/ 5, 6, 7, 8, (obsah S = a . b)

(řešení 29. 4. 2020)

 učebnice strana 21/ 7  – 3. řádek (řešení 29. 4. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 159/ 3, 4 písemně – viz vzor (řešení 29. 4. 2020)

učebnice strana 71/ vypiš slovesa z vyjmenovaných slov po b – m


STŘEDA 29. 4. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 24/ 1, 2 slovní úlohy (řešení 30. 4. 2020)

učebnice strana 24/ 4  – 3 příklady (řešení 30. 4. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 160/ 5, 6 písemně (řešení 30. 4. 2020)

učebnice strana 71/ vypiš všechna slovesa z vyjmenovaných slov po p – z

VLASTIVĚDA

učebnice strana 30, 31 – Život ve středověku

pracovní sešit strana 16/ 1, 2


ČTVRTEK 30. 4. 2020

MATEMATIKA

M – učebnice strana 24/ 3, 5, (řešení 4. 5. 2020)

       učebnice strana 24/ 4  (4. – 6. příklad), (řešení 30. 4. 2020)

ČESKÝ JAZYK

-učebnice strana 60/ 5 písemně – (řešení 4. 5. 2020)

  1. Doplň vynechaná písmena
  2. Podtrhni vlnovkou slovesa
  3. Napiš vzorce souvětí
  4. V posledních 2 větách urči pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen
  5. V poslední větě urči slovní druhy

PŘÍRODOVĚDA

učebnice strana 56 – 57 (přečti si text)        

pracovní sešit strana 26/ 1, 2, 3


PONDĚLÍ 4. 5. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 25/ 6, 7, 8 (řešení 5. 5. 2020)

učebnice strana 25/ 11 (řešení 5. 5. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 61/ 3 písemně – (řešení 5. 5. 2020)

učebnice strana 61/ 4  a (jen doplněná slova),

učebnice strana 61/ 4 b (slova s předponou vy-, vý)

učebnice strana 61/ 4 c (vzorec souvětí)

VLASTIVĚDA

učebnice strana 32 – Gotický sloh (odpovědi na otázky 1 – 6 vyhledej v učebnici)

pracovní sešit strana 16/ 3


ÚTERÝ 5. 5. 2020

MATEMATIKA

– učebnice strana 25/ 9, 10 (řešení 6. 5. 2020 

 – Vypočítej písemně součet a rozdíl čísel 806 654 a 86 446. Proveď zkoušku správnosti.

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 161/ 1  a, b písemně – (řešení 6. 5. 2020)

Vypiš z vyjmenovaných slov všechna přídavná jména (Jaký? Který?) – (řešení 6. 5. 2020)


STŘEDA 6. 5. 2020

MATEMATIKA

– učebnice strana 26/ 12, 13 (řešení 7. 5. 2020)

Jeden den má 24 hodin. Vypočítej kolik hodin má jeden rok (365 dní)?  Nemusíš počítat s přestupnými roky. Kolik hodin je 100 roků?

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 161/ 2 písemně – (řešení 7. 5. 2020)

učebnice strana 162/ pamatuj si!

učebnice strana 63/ 3  písemně

Vlastivěda

učebnice strana 33 – odpovědi na otázky vyhledej v učebnici (ústně)

učebnice strana 34 / Husitské války, Jan Hus


ČTVRTEK 7. 5. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 26/ 14, 15, 18 (řešení 11. 5. 2020)

O kolik se zvětší, nebo zmenší číslo 25 936, jestliže ho zaokrouhlíme na desítky, stovky, tisíce a na desetitisíce?

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 162/ 3 písemně – (řešení 11. 5. 2020)

učebnice strana 68/ 1  písemně

PŘÍRODOVĚDA

učebnice strana 58 – 59 (přečti si text)

pracovní sešit strana 27/ 4, 6


PONDĚLÍ 11. 5. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 26/ 16, 17 (řešení 12. 5. 2020)

učebnice strana 27/ 28 a, b (1. sloupec), (řešení 12. 5. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 162/ 1 nevyjádřený podmět ústně + pamatujte si

učebnice strana 163/ 2 a – písemně

VLASTIVĚDA

učebnice strana 35, 36 / Husitské vojsko, Jan Žižka z Trocnova

pracovní sešit strana 17/ 1, 2 ,3


ÚTERÝ 12. 5. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 27/ 19, 20, 21 (řešení 13. 5. 2020)

učebnice strana 27/ 28 b (2. sloupec), (řešení 13. 5. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 163/ 3 a, b, c písemně, (řešení 13.5.2020)


STŘEDA 13. 5. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 27/ 22 – 27, 29, 30 (řešení 14. 5. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 164/ 4 a, b – písemně (řešení 14. 5. 2020)

učebnice strana 68/ 2 a (jen doplněná slova), b – písemně (řešení 14. 5.)

VLASTIVĚDA

učebnice strana 35 – 36 / husitské války opakování

pracovní sešit strana 18/ cvičení 4 – 6


ČTVRTEK 14. 5. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 28/ 1 – 4  obsah čtverce (řešení 15. 5. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 164/ 1 a – d ústně (řešení 15. 5. 2020)

učebnice strana 165/ 2 vypiš přísudek a několika násobný podmět (řešení 15. 5. 2020)

PŘÍRODOVĚDA

učebnice strana 60 – 61 (přečti si text)


PÁTEK 15. 5. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 31/ 1  – 5 (řešení 18. 5. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 165/ 3 b (řešení 18. 5. 2020)

učebnice strana 166/ 4 vypiš přísudek a podmět (řešení 18. 5. 2020)


PONDĚLÍ 18. 5. 2020

učebnice strana 29/ 1 – 5 (řešení 19. 5. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 166/ 1 ústně (řešení 19. 5. 2020) viz web

učebnice strana 167/ 2 vypiš přísudek a podmět (řešení 19. 5. 2020)

Tvoř souvětí s těmito vzorci: V1 a V2. V1, ale V2, protože V3. V1, který V2.

VLASTIVĚDA

učebnice strana 37 / husitské války opakování č. 7


ÚTERÝ 19. 5. 2020

MATEMATIKA

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 168/ 3 písemně – podmět a přísudek (řešení 20. 5. 2020)

učebnice strana 70/ 1, 3, 4 písemně (řešení 20. 5. 2020)


STŘEDA 20. 5. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 30/ 10, 11, 13, 14 (řešení 21. 5. 2020)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 175/ 1 a, b – přečíst        

učebnice strana 176/ 2 písemně (řešení 21. 5. 2020)

VLASTIVĚDA

učebnice strana 36/ otázky 1 – 5 písemně


ČTVRTEK  21. 5. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 32/ 1 – 4 (řešení 22. 5. 2020)

Vypočítej  37 037 . 3,   37 037 .  12,  37 037 . 27 , 37 027 .  18, 37 037 .  21. Pozoruj součiny.

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 176/ 3, 177/ 4, 5, 6 (řešení 22. 5. 2020)

PŘÍRODOVĚDA

učebnice strana 62 – 63 (přečti si text)

pracovní sešit str. 28/ 1, 2


PÁTEK  22. 5. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 32/ 5 – 8 (řešení 22. 5. 2020)

K číslu 250 přičti číslo, které je 6 krát větší než číslo 250. Jaké číslo dostaneš?

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 202/ 7 a, b (jen na straně 202), (řešení 22. 5. 2020) učebnice strana 203/ 8 (řešení 22. 5. 2020)


   Pondělí  25. 5. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 33/ cvičení 9 – 14

ČESKÝ JAZYK

opakování podstatných jmen (pád, číslo, rod a vzor) str. 94

VLASTIVĚDA

učebnice strana 38 – 39/ české země po husitských válkách

pracovní sešit strana 19/ 1 – 4


Úterý  26. 5. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 33/ cvičení 15

učebnice strana 34/ cvičení 16 – 19

ČESKÝ JAZYK

opakování podstatných jmen (vzory podstatných jmen) strana 106, 113, 123, 124


Středa  27. 5. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 34/ cvičení 20 – 22

ČESKÝ JAZYK

koncovky podstatných jmen rodu mužského, středního, ženského

VLASTIVĚDA

učebnice strana 40/ české země po husitských válkách/ opakování


Čtvrtek  28. 5. 2020

MATEMATIKA

učebnice strana 35/ cvičení 23 – 31

ČESKÝ JAZYK

koncovky podstatných jmen, mluvnické kategorie

PŘÍRODOVĚDA

učebnice strana 64 – 66 (přečíst text)

pracovní sešit strana 28/ cvičení 3


Pátek  29. 5. 2020

MATEMATIKA

učebnice 2. díl –  strana 25/ rýsujeme trojúhelník/ cvičení 1 – 6

učebnice 3. díl –  strana 39/ 10 – 1. sloupec

ČESKÝ JAZYK

koncovky podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního, vzory podstatných jmen

učebnice strana 202/ 6 a – jen doplněná slova,

učebnice –  strana 202/ 6 b, c, d, e

ČTENÍ

čti si a zapiš stručně obsah oblíbené knihy do čtenářského sešitu


Úterý  2. 6. 2020

MATEMATIKA

učebnice 3. díl –  strana 39/ 10 – 2. sloupec

učebnice 3. díl –  strana 38/ 1 – 3 aritmetický průměr

učebnice 2. díl –  strana 33/ trojúhelníková nerovnost (opakování)

ČESKÝ JAZYK

koncovky podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního (pracovní sešit strana 16/ 9 – 13)

učebnice strana 168/ 1 a písemně, b, c ústně, 169/ 2 písemně druhý odstavec,

 pracovní sešit strana 1, 2 – (shoda podmětu s přísudkem)


Středa 3. 6. 2020

MATEMATIKA

učebnice 3. díl –  strana 39/ 10 – 3. sloupec

učebnice 3. díl –  strana 39/ 4 – 6 (aritmetický průměr)

učebnice 2. díl –  strana 34/ pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník (opakování)

ČESKÝ JAZYK

koncovky podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního (pracovní sešit strana 17)

 učebnice strana 170/ 4, 5

 pracovní sešit strana 3 (shoda podmětu s přísudkem)

VLASTIVĚDA

učebnice strana 41 – 42/ první Habsburkové na českém trůně

pracovní sešit strana 20/ 1


Čtvrtek 4. 6. 2020

MATEMATIKA

učebnice 3. díl –  strana 39/ 7 – 9 (aritmetický průměr)

učebnice 2. díl –  strana 38/ 2, 3 osa úsečky a střed úsečky (opakování)

ČESKÝ JAZYK

koncovky podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního (pracovní sešit strana 18)

učebnice strana 170/ 1 a, 171/ 2

 pracovní sešit strana 4 (shoda podmětu s přísudkem – ženský rod)

PŘÍRODOVĚDA

učebnice strana 67 – 68

pracovní sešit str. 29/ 1, 2


Pátek 5. 6. 2020

MATEMATIKA

učebnice 3. díl –  strana 40/ 1 – 5(grafický součet),

strana 57/ 1 – 5 (opakování)

ČESKÝ JAZYK

koncovky podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního (pracovní sešit dokončit)

učebnice strana 171/ 3

pracovní sešit strana 5, 6 (shoda podmětu s přísudkem)

DOPRAVNÍ VÝCHOVA


Pondělí 8. 6. 2020

MATEMATIKA

učebnice 3. díl –  strana 42/ 1 – 6 (grafický rozdíl), strana 57 / 6 – 9 (opakování)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 172/ 1 b písemně

pracovní sešit strana 7 (shoda podmětu s přísudkem)

VLASTIVĚDA

učebnice strana 43 – 44/ Renesance

pracovní sešit strana 20/ 2


Úterý 9. 6. 2020

MATEMATIKA

učebnice 3. díl –  strana 43/ 1 – 7

 strana 58 / 6, 7 (opakování)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 173/ 3, 4

pracovní sešit strana 8 (shoda podmětu s přísudkem)

VLASTIVĚDA – ukázky z filmu o Rudolfu II. (Císařův pekař – Pekařův císař)


Středa 10. 6. 2020

MATEMATIKA

učebnice 3. díl –  strana 44/ 8 – 16, strana 58 / 1 – 5 (opakování)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 174/ 5 (ústně), 6 (jen základní skladební dvojice)

 pracovní sešit strana 9, 10 (shoda podmětu s přísudkem)

VLASTIVĚDA

učebnice strana 45/ opakování

pracovní sešit strana 21 – 22


Čtvrtek 11. 6. 2020

MATEMATIKA

učebnice 3. díl –  strana 47/ 1 – 4, strana 59 / 1 – 3 (opakování geometrie)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 174/ 7 a, 177/1, 2 (jen základní skladební dvojice)

pracovní sešit strana 11 (shoda podmětu s přísudkem)

PŘÍRODOVĚDA

učebnice strana 70 – 72

pracovní sešit str. 30


Pátek 12. 6. 2020

MATEMATIKA

učebnice 3. díl –  strana 48/ 1, 3

 strana 59 / 4 – 6 (opakování geometrie)

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 178/ 3 (jen základní skladební dvojice), 4 celé písemně

pracovní sešit strana 12 (shoda podmětu s přísudkem)

ČTENÍ

zapiš si obsah knížky do čtenářského sešitu

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

testy, dopravní značky, křižovatky


Pondělí 15. 6. 2020

MATEMATIKA

učebnice 3. díl –  strana 49/ 1 – 6

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 178/ 5 (jen základní skladební dvojice), 6 písemně

pracovní sešit (shoda podmětu s přísudkem) schovej do 5. ročníku

VLASTIVĚDA

opakování dějin, opakování ČR (povrch)


Úterý 16. 6. 2020

MATEMATIKA

učebnice 3. díl –  strana 50/ 7 – 12, 14, 15

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 182 pamatuj si

učebnice strana 182/ 2 a – ústně, b – písemně

učebnice strana 183/ 4 písemně


Středa 17. 6. 2020

MATEMATIKA

učebnice 3. díl –  strana 51/ 16, 17, 18, 19, 20

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 184/ 7, 185/ 8, 9 – ústně

učebnice strana 180/ 4 – písemně (poučky ústně)

 učebnice strana 200/ 36 a – písemně

VLASTIVĚDA

učebnice 1. díl (modrá) strana 16, 22, 33/ opakování – práce s mapou


Čtvrtek 18. 6. 2020

MATEMATIKA

učebnice 3. díl –  strana 52/ 1 – 7

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 186/ 1, 187/ 2, 3, strana 188 pamatuj si – ústně

učebnice strana 204/ 10 a – písemně

PŘÍRODOVĚDA

učebnice strana 73 – 75        

pracovní sešit dokončit


Pátek 19. 6. 2020

MATEMATIKA

učebnice 3. díl –  strana 53/ 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18

ČESKÝ JAZYK

učebnice strana 189 – 191 – ústně       

učebnice strana 204/ 11 c – písemně