Třídní učitelka: 7.C
Předměty:
Český jazyk – 7.C, 8.A
Občanská výchova – 6.AB, 8.AB, 9.B
Tělesná výchova – 5.B, 6.AB chlapci, 8.AB chlapci, 9.AB dívky