M6

M7

M9 

Matematická olympiáda –vybrat úlohy své kategorie, každou úlohu zvlášť na čistý papír A4, komentovat postup řešení, shora vynechat cca 5cm na hlavičku (dopíšeme společně)