Poradenství

Školní poradenské pracoviště  2016/2017

Zapojení pedagogové:

Mgr. Gambová Ivana – odborný asistent

Mgr. Havlenová Iva – ředitelka školy

Mgr. Kolmanová Pavlína  - metodik prevence 

Mgr. Lucie Jirkovská – výchovná poradkyně  (dokončeno studium na UK Praha – výchovné poradenství)

Mgr. Mandíková Hana – výchovná poradkyně

Mgr. Matušková Regina – speciální pedagog

Mgr. Apeltauerová Milena – logopedická péče

Konzultace dle telefonické domluvy (733 143 194, 482 725 220)

E-mailový kontakt: příjmení@zsjablonova.cz

 


Nová podoba přijímacího řízení - termíny

 

 V souvislosti s účinnou novelou školského zákona č. 178/2016 Sb., uvádíme přehled termínů pro nadcházející přijímací řízení do středních škol:

OBORY VZDĚLÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

vyhlášení kritérií do 31. 10. 2016,

odevzdání přihlášek do 30. 11. 2016,

zápisový lístek obdrží v ZŠ do 30. 11. 2016,

konání talentové zkoušky v termínu od 2. 1. do 15. 1. 2017,

konání talentové zkoušky u oboru sportovní gymnázium od 2. 1. do 15. 1. 2017,

sdělení o výsledku talentové zkoušky do 20. 1. 2017, rozhodnutí v termínu od 5. 2. do 15. 2. 2017,

sdělení o výsledku talentové zkoušky u oboru sportovní gymnázium do 20. 2. 2017, rozhodnutí v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2017.

 

OBORY VZDĚLÁNÍ BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

vyhlášení kritérií do 31. 1. 2017 (později zapsané obory vzdělání do 31. 8. 2017),

podání přihlášek do 1. 3. 2017,

zápisový lístek obdrží v ZŠ do 15. 3. 2017,

konání přijímací zkoušky u oborů vzdělání s maturitní zkouškou v termínu od 12. 4. do 28. 4. 2017,

konání přijímací zkoušky u oborů vzdělání bez maturitní zkoušky v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2017,

rozhodnutí u oborů vzdělání s maturitní zkouškou do 2 dnů po zpřístupnění výsledků CERMATem nebo do 2 dnů po konání školní přijímací zkoušky,

nekoná-li se přijímací zkouška rozhodnutí v termínu od 22. 4. 2017 do 30. 4. 2017.

 

Připravována je rovněž  novela vyhlášky č. 671/2004 Sb. (o přijímacím řízení).

 

 

Aktuality

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informaci týkající se opatření, která mají zabezpečit větší bezpečnost Vašich dětí v budově školy. O bezpečnostních pravidlech pohybu osob v budově školy jste byli informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách.

Dodržujte prosím následující pravidla:
- Vstup osob do budovy školy je omezený, žáci a učitelé školy mají pro vstup do školy čipy, ostatní vstupují do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku s vyučujícím nebo vedením školy a ke vstupu využívají výhradně hlavní vchod po zazvonění na sekretariát (ne přes čip svého dítěte nebo vpuštěním do budovy školy jinou osobou)

- Vyzvedávání dětí je možné pouze před školou, rodiče nevstupují do budovy školy, ani ke skříňkám.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.

V Liberci 15. 10. 2014
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Upozornění na změnu režimu školy

Vážení rodiče,
s platností od pondělí 4. 4. 2016 bude změněn režim přístupu do budovy školy v pozdních odpoledních hodinách. Bezprostředně po ukončení činnosti školní družiny, tj. v 17.00 bude uzamčen hlavní vchod a vjezdová brána a branka do areálu školy. Výuka ZUŠ nebude nijak omezena, pouze budou děti po 17. hodině odcházet a přicházet bočním vchodem u sborovny ZUŠ, kde se o ně postarají vyučující ZUŠ.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

Ředitelské volno

pátek 29.9. 2017

Třídní schůzky

20.9. od 17:00

Den otevřených dveří

20.9. 9:00-16:00

Sběr papíru

21.9. od 7:30

Prvňáčci se učí už dle rozvrhu

Kroužky začínají od 11.9.

pozor - kroužek Krav maga až v týdnu od 18.9.
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy