Zahajovací písemná práce 21.9.

1.dú – uč 9/12

2.dú – uč 24/2

3.dú – uč 35/3e, f + 38/3f, l

Čtvrtletní písemná práce 16.11.

znaky dělitelnosti; dělitelé čísla pomocí T-rozkladu; nejmenší společný násobek a největší společný dělitel; počítání se zlomky; početní operace s desetinnými čísly

4.dú – uč 70/3 první sloupec

Pololetní písemná práce (úterý 15.1.)

Početní operace s racionálními čísly (porovnávání celých čísel; sčítání a odčítání celých čísel – zjednodušování zdvojených znamének; násobení a dělení celých čísel – pozor na výsledné znaménko; zopakovat všechny operace se zlomky (rozšiřování na společné jmenovatele u sčítání a odčítání zlomků; využívání krácení křížem nebo nad sebou při násobení zlomků, abychom nedostávali zbytečně velké součiny, které je pak stejně nutné zkrátit; dělení zlomků převádět na násobení, kdy druhý ze zlomků převrátíme); zopakovat všechny operace s desetinnými čísly (sčítat a odčítat číslice stejného řádu; při násobení oddělit ve výsledku společný počet desetinných míst; při dělení ve výsledku oddělit rozdíl desetinných míst a pokud to nelze, tak rozšířit podíl tak, abychom dělili přirozeným číslem); vyjadřování zlomků desetinnými čísly a naopak; kombinace několika početních operací – přednost početních operací; poměr

5.dú – kopie (počítání s celými čísly a vybarvování políček v číselné tabulce)

Tematická práce

poměr – sestavení, krácení, rozšiřování, rozdělení celku v poměru, změna čísla v poměru; měřítko plánu a mapy; pravoúhlá soustava souřadnic; přímá a nepřímá úměrnost a slovní úlohy

Závěrečná písemná práce

Poměr – rozdělení a změna v daném poměru; přímá a nepřímá úměrnost – slovní úlohy; procenta – úvahou i ve slovních úlohách; konstrukce trojúhelníku podle vět SSS, SUS, USU + geometrický zápis; osová souměrnost; středová souměrnost; dopočítávání úhlů z vlastností dvojic úhlů a vnitřních úhlů trojúhelníku