Může se hodit…

http:/www.zspeska.cz/2-stupen/ucebni-materialy/matematika/

Zahajovací písemná práce (20.9. – 6.C, 24.9. – 6.B)

1.dú – kopie v domácím sešitě (zaokrouhlování, porovnávání)

2.dú – kopie slovní úlohy č. 13, 15

3.dú – kopie – dělitelnost pojmy

4.dú – kopie – znaky dělitelnosti – tabulka

Čtvrtletní tematická práce (pondělí 19.11.)

umět použít pojmy – násobek, dělitel, číslo je/není dělitelné; znaky dělitelnosti pro dělitele 2,5,10,3,9,6,4,8; určování všech dělitelů čísla T-rozkladem; rozklad čísla na součin prvočísel (“stromeček”); výpočet největšího společ.dělitele – D a nejmenšího společ. násobku – n (buď zpaměti nebo prvočíselným rozkladem); a slovní úlohy na dělitelnost 

Dobrovolný domácí úkol – termín odevzdání 5.12.Zákusek pro zdravé zuby 

5.dú – kopie – krácení a rozšiřování

Pololetní písemná práce (pondělí 14.1.)

dělitelnost (násobek, dělitel, znaky dělitelnosti, společný násobek, společný dělitel); zlomky – rozšiřování a krácení, počítání části z celku a celek, pokud známe část + slovní úlohy na zlomky, převod nepravého zlomku na smíšené číslo a naopak; desetinná čísla – početní operace