Vyučované předměty: ZE, TV


Vážení rodiče a žáci, podklady pro výuku naleznete zde:

8 A, B Zeměpis

Veškerou zadanou práci spolu po příchodu do školy projdeme, ujasníme, ukážeme, vysvětlíme

Opakovat orientaci Evropy – pojmy zapsány v sešitě – práce s mapou!

Pracovat na referátu – zadáno 5.9.2019

Kdo má referát ze západní Evropy – prezentace 1. -2. hodinu po návratu

19. a 26.3 – Západní Evropa, VB a Irsko

  • přečíst text v učebnici
  • přepsat nebo vlepit vytištěný zápis do sešitu( 1, Západní Evropa 2, VB 3, Irsko)
  • vlepit a vyplnit mapku VB a Irska
  • vyplnit pracovní list, vložit do sešitu
Ať vše hravě zvládnete, přeji všem hlavně hodně zdraví LM.
30.3-5.4.2020

6.4.-12.4.2020

11.- 22.5.2020

Stř. Evropa – Polsko, Slovensko, Maďarsko

učeb. str. 49 a 51

Prosím o poslání vypracovaných pracovních listů a referátů (kdo neprezentoval ve třídě) – na : mullerova@zsjablonova.cz