Školní jídelna

Objednávání a odhlašování obědů

http://strava.cz
odhlásit oběd je možno i na e-mailové adrese: skolni.jidelna@volny.cz

Aktuální jídelníček

zde - menu JÍDELNÍČKY, číslo jídelny 4423STRAVOVÁNÍ - informace

Provoz zajišťuje 6 zaměstnanců. Vedoucí školní jídelny je pan Karel Šubrt.

Platba stravného:
1. bankou - č.ú. 6468632/0800 (Česká spořitelna) VS (sdělí p. Šubrt), KS 0308


Měsíční zálohy stravného (dle vyhlášky 107/2005 Sb.) členění žáků podle dosaženého věku ve šk. roce (do 31.8. včetně)                         

Kategorie

věk

cena za oběd

měsíční záloha

I.

7-10 let

22

440

II:

11-14 let

24

480

III.

15-18 let

26

520


Platby stravného bankou zasílejte k 20.dni každý měsíc.
Vyúčtování stravného za rok 2015/2016 bude v měsících červenec a srpen 2016, přeplatky Vám budou vráceny na Vaše účty, proto každou změnu účtu ve svém zájmu hlaste prosím neprodleně vedoucímu školní jídelny na tel. 739 589 371 nebo na e-mail: skolni.jidelna@volny.cz.

Odhlašování obědů (z důvodu nemoci) denně do 8,00 hodin, vzhledem k tomu, že máme ve ŠJ čipové zařízení, nelze na pozdější odhlášky brát zřetel!!!

Zapomenutí čipu nahlásí dítě vedoucí jídelny do 8,00 hodin a dostane lístek na výdej oběda.
Ztrátu čipu opět nahlásí dítě vedoucí jídelny do 8,00 hodin ráno. Bude mu vydáno potvrzení o zaplacení obědů na 3 dny, pokud čip v této době nenajde, musí si za 115,- Kč zakoupit nový.

Výběr druhého jídla - jeden den předem od 11,15 do 14,15 hodin na snímači před ŠJ nebo na www.strava nejpozději den předem do 14,15.

Při ukončení stravování nahlásit tuto sutěčnost a nepoškozený čip vrátit vedoucímu stravování, bude vrácena částka 115,- Kč.

 

Alergeny

1Obilniny obsahující lepek
2Korýši
3Vejce
4Ryby
5Podzemnice olejná (arašídy)
6Sójové boby (sója)
7Mléko
8Skořápkové plody - ořechy
9Celer
10hořčice
11Sezamová semena
12Oxid siřičitý a siřičitany
13Vlčí bob (lupina)
14Měkkýši

Aktuality

NOVÝ SPOLEK - NÁVRH STANOV

Vážení rodiče,

během třídních schůzek dne 22. 11. 2017 dojde k založení nového Spolku SRPDŠ, který bude navazovat na práci nynějšího sdružení. V souvislosti s tím Vám předkládáme NÁVRH NOVÝCH STANOV SPOLKU (ve složce SRPDŠ), abyste se s nimi mohli s předstihem seznámit.

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informaci týkající se opatření, která mají zabezpečit větší bezpečnost Vašich dětí v budově školy. O bezpečnostních pravidlech pohybu osob v budově školy jste byli informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách.

Dodržujte prosím následující pravidla:
- Vstup osob do budovy školy je omezený, žáci a učitelé školy mají pro vstup do školy čipy, ostatní vstupují do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku s vyučujícím nebo vedením školy a ke vstupu využívají výhradně hlavní vchod po zazvonění na sekretariát (ne přes čip svého dítěte nebo vpuštěním do budovy školy jinou osobou)

- Vyzvedávání dětí je možné pouze před školou, rodiče nevstupují do budovy školy, ani ke skříňkám.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.

V Liberci 15. 10. 2014
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Upozornění na změnu režimu školy

Vážení rodiče,
s platností od pondělí 4. 4. 2016 bude změněn režim přístupu do budovy školy v pozdních odpoledních hodinách. Bezprostředně po ukončení činnosti školní družiny, tj. v 17.00 bude uzamčen hlavní vchod a vjezdová brána a branka do areálu školy. Výuka ZUŠ nebude nijak omezena, pouze budou děti po 17. hodině odcházet a přicházet bočním vchodem u sborovny ZUŠ, kde se o ně postarají vyučující ZUŠ.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

Třídní schůzky

Dne 22. 11. 2017 se konají třídní schůzky od 17.00 hodin.

Volby do školské rady

Dne 22. 11. 2017 se konají volby do školské rady od 17.00 do 18.30 hodin.

Sběr papíru

Dne 23. 11. 2017 od 7.30 hodin se koná přžed bránou školy tradiční sběr papíru.

Den otevřených dveří

Dne 23.11. 2017 od 9.00 do 16.00 hodin se koná Den otevřených dveří.
Jméno:
Heslo:
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy