Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace 

Jabloňová 564/43, 

Liberec, 460 01

IČO: 65642350

Telefon: 733 143 194

E-mail: zs21@volny.cz, (učitelé: prijmeni@zsjablonova.cz, sekretariát: sekretariat@zsjablonova.cz)

Datová schránka: hs2mjhv

 

Ředitelka školy:

Mgr. Iva Havlenová

havlenova@zsjablonova.cz

 

Zástupce ředitelky pro ZŠ:                                       Zástupce ředitelky pro ZUŠ:

Ing. Miloš Miler                                                                        PaedDr. Jan Prchal

miler@zsjablonova.cz                                                      renetamusic@seznam.cz

                                                                                                                    733 143 195

 Sekretariát:

Renata Kotrčová                                                                            Anna Boková

kotrcova@zsjablonova.cz                                                  bokova@zsjablonova.cz

 

Školní družina (Vedoucí školní družiny):

Jana Klabíková

731 400 173

Školní jídelna (Vedoucí školní jídelny):

Karel Šubrt

skolni.jidelna@volny.cz

739 589 371

Pověřenec GDPR:

Ing. Zbyněk Vavřina

vavrina.gdpr@gmail.com

+420 602 423 675