Bobřík Informatiky 2018

Ve dnech 5. – 16. listopadu 2018 se žáci 5. – 9. tříd zúčastnili mezinárodní olympiády zaměřené na dovednosti v předmětu informatiky – Bobřík informatiky. Realizace soutěže byla uskutečněna formou samostatné práce na počítači; žáci plnili postupně úkoly, ve kterých měli uplatnit logické a matematické dovednosti, vč. čtenářské gramotnosti.