STRAVOVÁNÍ – informace

Provoz zajišťuje 6 zaměstnanců. Vedoucí školní jídelny je pan Karel Šubrt.
Platba stravného:
1. bankou – č.ú. 6468632/0800 (Česká spořitelna) VS (sdělí p. Šubrt), KS 0308
Měsíční zálohy stravného (dle vyhlášky 107/2005 Sb.) členění žáků podle dosaženého věku ve šk. roce (do 31.8. včetně)
Stravné od 1. 1. 2018 – řád školní jídelny
                     
Kategorie věk cena za oběd měsíční záloha
I. 7-10 let 25 500
II: 11-14 let 27 540
III. 15-18 let 29 580
Platby stravného bankou zasílejte k 20.dni každý měsíc.
Vyúčtování stravného za rok 2017/2018 bude v měsících červenec a srpen 2018, přeplatky Vám budou vráceny na Vaše účty, proto každou změnu účtu ve svém zájmu hlaste prosím neprodleně vedoucímu školní jídelny
na tel. 739 589 371 nebo na e-mail: skolni.jidelna@volny.cz.
Odhlašování obědů (z důvodu nemoci) denně do 8,00 hodin, vzhledem k tomu, že máme ve ŠJ čipové zařízení, nelze na pozdější odhlášky brát zřetel!!!
Zapomenutí čipu nahlásí dítě vedoucí jídelny do 8,00 hodin a dostane lístek na výdej oběda.
Ztrátu čipu opět nahlásí dítě vedoucí jídelny do 8,00 hodin ráno. Bude mu vydáno potvrzení o zaplacení obědů na 3 dny, pokud čip v této době nenajde, musí si za 115,- Kč zakoupit nový.
Výběr druhého jídla – jeden den předem od 11,15 do 14,15 hodin na snímači před ŠJ nebo na www.strava.cz nejpozději den předem do 14,15.
Při ukončení stravování nahlásit tuto skutěčnost a nepoškozený čip vrátit vedoucímu stravování, bude vrácena částka 115,- Kč.