• učitelka I. stupně – třídní učitelka 5. C
  • třídní učitelka 5. C (ČJ, Ma, Př, Vl, Tv)
  • vyučující ve třídách:
   • 5. A (Př)
   • 5. B (Př)
   • 4. A (Př, Bes)
   • 3. B (Pv)
 • knižní důvěrník pro Albatros (objednávky knih)
 • koordinátor dopravní výchovy (Besip)

Kontakt:

 • email: pelinkova@zsjablonova.cz
 • tel.: +420 774 618 027

Konzultační hodiny:

 • dle dohody

Důležité informace a soubory ke stažení:

Seznam vyučujících ve třídě 5. C:

 • ČJ, Ma, Př, Vl, Tv – Jana Pelinková
 • Aj – Anna Sofia Wachová
 • Inf – Lucie Jirkovská
 • Hv – Věra Soukupová, Alena Sobotková
 • Vv – Martina Plichtová
 • Pv – Jana Křiklánová


5. C

Český jazyk a matematika

Přírodověda

Vlastivěda


5. A

Přírodověda


5. B

Přírodověda


4. A

Přírodověda