Informace k zahájení výuky na ZUŠ Jabloňová.

Vážení rodiče, 

MŠMT ČR informovalo o otevření základních uměleckých škol 11. května. Zahájení prezenční výuky ZUŠ je náročný proces, ve specifických podmínkách naší školy  složitější o koordinaci se zahájením prezenční výuky ZŠ. Při striktním dodržení veškerých hygienických a organizačních požadavků manuálů MŠMT pro oba dva typy škol nejsme v tuto chvíli schopni prezenční výuku ZUŠ v tomto termínu zahájit. Výuka ZUŠ bude po 11. květnu pokračovat na dálku stávající distanční formou. O případné změně k 25. květnu budete včas informováni.

Děkuji za vaše pochopení a dosavadní spolupráci!

Se zdvořilým pozdravem

Jan Prchal, zástupce ředitelky školy pro ZUŠ