Hudební olympiáda 2020

HUDEBNÍ OLYMPIÁDA ČRV sobotu 8. února proběhlo v Praze finále 2. ročníku Hudební olympiády ČR, soutěže pro všestranně nadané děti. Soutěž pořádá Společnost pro hudební výchovu ČR společně s Katedrou HV PedF UK Praha a Gymnáziem a hudební školou hl. města Prahy.Naši školu a Liberecký kraj reprezentovaly žákyně Tereza Bušová a Linda Martínková, obě žákyně třídy 8.B s rozšířenou výukou HV.Děvčata skvěle reprezentovala a shodně se umístila v bronzovém pásmu. Nejsledovanější ze čtyř soutěžních disciplín byla prezentace vlastní skladby – Tereza přednesla kompozici V kavárně (pro housle a bicí nástroje, společně s bratrem Zdeňkem Bušem), Linda Zimní skladbu (pro violoncello a klavír, společně se Sárou Vrbasovou). Děvčata získala i mimořádná ocenění od studentské poroty studentů PedF UK: Tereza za vyspělý a přesvědčivý pěvecký projev, Linda za využití zvukových možností svého nástroje, violoncella.Oběma děvčatům patří poděkování za přípravu a skvělou reprezentaci, rodičům obou děvčat dík za podporu a v neposlední řadě uznání pedagogům, kteří se děvčatům věnovali – paní Daně Krouské (klavírní příprava Sáry Vrbasové) a Janu Prchalovi za celkovou přípravu a vedení kompozic.