Výchovná poradkyně – kariérové poradenství

Vyučované předměty:

Fyzika: 6.A, 6.B, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

Přírodopis: 6.B

Ekologický seminář: 6.AB

Pracovní vyučování: 6.AB chlapci, 7.AB dívky, 7.ABC chlapci, 8.B dívky, 9.AB dívky


Vážení rodiče a žáci,

v příštích týdnech zde najdete informace a návody na samostatnou práci v mých předmětech. Zadání bude formou prezentací v PowerPointu, ve které budou i pokyny, jak postupovat, co zapisovat a kreslit. Je nutné prezentaci opravdu spustit ( tlačítko f5), aby fungovaly hypertextové odkazy. Součástí prezentace budou i očekávané výstupy – to znamená, co by se měl žák naučit, co bude napsáno v sešitu, zadání úkolů a způsob jejich hodnocení.

Budu se snažit, aby množství zadání odpovídalo počtu vyučovacích hodin v týdenním rozvrhu a prezentace na sebe budou navazovat.

Přeji všem kromě zdraví také trpělivost a vytrvalost při tomto neobvyklém způsobu samostudia.


6.B


F 6.A

Zadání 16.3. – 20.3.


F 6.B

Zadání 16.3. – 20.3. Ionty


F 7.B

Zadání 16.3. – 20.3. 1. část: Páka


F 7.C

Zadání 16.3. – 20.3. 1. část: Páka


F 8.A

Zadání 16.3. – 20.3. 1.část: Výpočty tepla

Zadání 23.3. – 3.4. Vedení tepla


F 8.B

Zadání 16.3. – 20.3. 1.část: Výpočty tepla

Zadání 23.3. – 3.4. Vedení tepla


F 9.A

Zadání 16.3. -20.3. Příměsová vodivost


F 9.B

Zadání 16.3. – 20.3. Vedení elektrického proudu v polovodičích

Zadání 23.3. – 3.4. Příměsová vodivost


Eko 6.AB

Zadání se připravuje