Kontaktní údaje Správce:

Název organizaceZákladní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace
Sídlo organizaceJabloňová 564/43, 460 01 Liberec 12
IČO65642350
Telefon733 143 194
E-mailhavlenova@zsjablonova.cz
zs21@volny.cz
učitelé: příjmení@zsjablonova.cz
sekretariát: sekretariat@zsjablonova.cz
Webwww.zsjablonova.cz
Datová schránkahs2mjhv

Kontaktní údaje Pověřence:

TitulIng.
JménoPetr
PříjmeníŠtětka
Kontaktní telefon+420 734 647 701
Kontaktní e-mailpetr.stetka@bdo.cz

Účel zpracování osobních údajů:

Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace

zpracovává osobní údaje týkající se žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání. Osobní údaje zpracovává za účelem zajištění základního vzdělávání, uplatňování práv a povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovně právním vztahem zaměstnanců, splnění zákonných požadavků, plnění smluv a oprávněných zájmů.

Žáci a zákonní zástupci

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

  • školní matrika ZŠ (vedení dokumentace základní školy),
  • školní matrika ZUŠ (vedení dokumentace základní umělecké školy),
  • doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončení

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

  • poskytování poradenských služeb v rámci školního poradenského pracoviště ve spolupráci s příslušnými orgány a organizacemi (PPP, SPC, OSPOD), včetně zpracování potřebných podkladů

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

  • údaje potřebné pro uskutečnění mimoškolních akcí, zahraničních zájezdů, olympiád, soutěží (seznamy žáků, kontaktní údaje zákonných zástupců, zdravotní stav, fotografie)

Zaměstnanci

Osobní údaje zpracované na základě zákoníku práce a zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona

  • Vedení pracovně právní dokumentace

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

  • Údaje potřebné pro uskutečnění mimoškolních akcí, zahraničních zájezdů, olympiád, soutěží (kontaktní údaje, zdravotní stav, fotografie)

Uchazeči o zaměstnání

Osobní údaje zpracovávané pro posouzení vhodnosti uchazečů v rámci výběrového řízeníkvalifikace, zdravotní způsobilost apod.). Dokumenty neúspěšných uchazečů jsou vymazány.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální podle jednotlivých účelů zpracování a vychází ze zákona o archivnictví, zákona o účetnictví a dalších právních předpisů, včetně skartačního plánu.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

Na školu se můžete v rámci uplatnění práv v oblasti osobních údajů v  odůvodněných případech obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, můžete vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Můžete se na školu obracet i v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu, rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V Liberci 25. 5. 2018