Milí žáci, vážení rodiče.

Naše škola se stala součástí platformy Google Suite, která nám umožní rozšířit možnosti současného vzdělávání o prvky digitalizace.

 • Gmail – aplikace pro e-mailovou komunikaci.
 • Meet – aplikace pro hromadné videokonferenční hovory
 • Hangouts – aplikace pro kombinovanou komunikaci v menších skupinách
 • Učebna – aplikace pro e-learningové vzdělávání
 • Disk – aplikace pro správu vzdálené tvorby a práce se soubory na cloudovém uložišti. Umožní vytvářet soubory kancelářských programů (dokument, sešit, prezentaci aj.) v online prostředí.
 • Jamboard – aplikace pro sdílení interaktivní tabule
 • Kalendář – aplikace pro správu a tvorbu vlastního časového plánu a řízení úkolů. Škole umožní sdílet aktualizovaná data a oznámení.
 • aj.

Přihlášení do žákovského účtu

Prvním krokem ke vstupu do žákovského účtu je přihlášení. Vyžaduje znalost dvou vstupních údajů: uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno je stejné jako vaše školní e-mailová adresa a u všech našich žáků i učitelů má stejný tvar: jmeno.prijmeni@zsjablonova.cz. (adresu skládáme bez mezer, bez diakritiky a malými písmeny). Heslo jste dostali přidělené třídním učitelem. V případě ztráty, nebo zapomenutí, je možné heslo resetovat u administrátorů školní sítě.

 1. Odhlásíme se ze všech předchozích účtů.
 2. Otevřeme stránku: google.cz.
 3. V pravém horním rohu klikneme na modré tlačítko Přihlásit se.
 4. Do otevřeného “podokna” zadáme přihlašovací jméno a potvrdíme tlačítkem Další.
 5. Nyní zadáme heslo a potvrdíme tlačítkem Další.
 6. Tím jste se přihlásili do G Suite. Poznáte to až po vstoupení do nějaké aplikace. V pravém horním rohu se nachází tlačítko výběru aplikací (“9 teček” neboli “čokoláda”), ze které si vyberte např. Gmail.

Přihlášení Gmailu a jeho první nastavení vzhledu

Gmail bude sloužit jako hlavní komunikační e-mailový kanál. Umožní přijímat nebo zasílat e-mailové zprávy a je přímo propojený s aplikací Učebna, ze které žáci získávají zprávy o zadaných úkolech a jiných typech zpráv.

Do Gmailové aplikace se lze přihlásit mnoha způsoby. Pro první seznámení doporučuji nejprve se přihlásit dle předchozího návodu do svého účtu a poté si z aplikací vybrat Gmail.

 1. Přihlásíme se do svého žákovského účtu.
 2. Z tlačítka výběru aplikací (tvaru čokolády) vybereme aplikaci Gmail.
 3. V pravé části se nachází ozubené kolečko nastavení, na které klikneme.